ABP belegt in zonne-energiebedrijf Enie.nl

14 maart 2022

ABP gaat investeren in het Nederlandse zonne-energiebedrijf Enie.nl. Consumenten en bedrijven kunnen bij Enie.nl zonnepanelen huren of kopen. Dit past in ons streven om te beleggen in bedrijven die werken aan de overgang naar duurzame energie.

 

ABP doet de investering binnen het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET). Daarmee dragen we bij aan de financiering van de energietransitie. Enie.nl werd opgericht in 2013 en maakt vanaf die tijd een snelle groei door. Consumenten kunnen bij Enie.nl zonnepanelen kopen of huren of een contract afsluiten voor zonne-energie. Bedrijven kunnen zonnepanelen, laadpalen en accu’s leasen of kopen. Ook kunnen werkgevers het dak van hun bedrijf verhuren voor zonnepanelen.

Schone en onuitputtelijke bron van energie

De zon is een onuitputtelijke, schone en duurzame bron van energie waar we alleen maar meer gebruik van gaat maken. Maar in 2021 waren zonnepanelen in Nederland nog maar goed voor 9,5% van de alle elektriciteitsproductie. ABP ziet dat Enie.nl een belangrijke rol kan spelen om dit percentage verder op te krikken. Voor alle beleggingen geldt dat ze moeten voldoen aan onze eisen als het gaat om rendement, risico en kosten. Maar ook als het gaat om de prestaties van op het gebied van duurzaamheid.

Weten waar zonnepanelen vandaan komen

Enie.nl maakt op zijn website bekend wie de leveranciers van de zonnepanelen zijn. Informatie over waar de zonnepanelen vandaan komen is belangrijk, want het komt voor dat leveranciers zonnepanelen laten produceren onder slechte arbeidsomstandigheden. Met een duidelijke herkomst beperken we dat risico.

ANET: beleggingen in energietransitie

ANET is er voor beleggingen in relatief kleine projecten en bedrijven die zich bezig houden met (technologische) oplossingen voor de energietransitie. ANET kan helpen in alle ontwikkelingsfasen van een bedrijf: van startkapitaal tot beursgang. De financiële sector, waaronder ABP, heeft in 2020 toegezegd actief bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse energietransitie. Dat was in aansluiting op het Klimaatakkoord.