• Contact

ABP verkoopt belang in mijnbouwbedrijf Glencore

15 oktober 2021

ABP heeft haar belang in Glencore verkocht. Het mijnbouwbedrijf heeft te maken met grote duurzaamheidsrisico’s, onder andere op het gebied van mensenrechten. Op korte termijn verwachten we niet dat het bedrijf deze risico’s voldoende kan verminderen.

 

Aanleiding voor de verkoop van het belang in Glencore is een nieuwe beoordeling van de vooruitzichten van het verbetertraject (engagement) dat ABP sinds 2018 met Glencore voerde. We zien dat Glencore openstaat voor onze inbreng en verbeteringen heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd zijn er nog altijd grote risico’s. We verwachten niet dat Glencore deze op korte termijn voldoende kan verminderen.

Grote duurzaamheidsrisico’s

ABP beoordeelt alle bedrijven waarin we via aandelen of obligaties kunnen beleggen op rendement, risico, kosten en of ze voldoende verantwoord te werk gaan. ABP kan alleen in bedrijven beleggen die achterblijven op het gebied van verantwoord ondernemen, als de verwachting is dat we ze kunnen aanzetten tot verbeteringen. Zien we niet genoeg vooruitgang of zijn de vooruitzichten onvoldoende, dan zullen we ons belang in het bedrijf verkopen. We noemen dit het insluitingsbeleid.

Glencore heeft als mijnbouwbedrijf te maken met grote duurzaamheidsrisico’s, onder andere omkoping en corruptie, conflicten met lokale gemeenschappen, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden. ABP heeft ook engagement met Glencore gevoerd over kinderarbeid bij de winning van kobalt in de Democratische Republiek Congo. Kobalt is een onmisbare grondstof voor batterijen in bijvoorbeeld elektrische auto’s en dus van groot belang voor de overgang naar schone energie. 

Misstanden kobaltwinning vereisen gezamenlijke aanpak

Er is geen bewijs of verdenking dat Glencore zelf gebruikmaakt van kinderarbeid. Wel komt op en rond kobaltmijnen in Congo - ook die van Glencore - kleinschalige kobaltwinning voor. Veelal gaat het om omwonenden die zich illegaal in de mijn begeven om kobalt te winnen. Kinderarbeid en onveilige arbeidsomstandigheden komen in de kleinschalige mijnbouw veel voor.

 

Kinderarbeid bij de winning van kobalt in Congo is een ingewikkeld en wijdverbreid probleem. Wij vinden dat alle betrokkenen samen moeten werken aan oplossingen: dat geldt voor producenten zoals Glencore, maar ook voor afnemers, investeerders en overheden. Om die reden heeft ABP van 2016 tot 2020 op het onderwerp kinderarbeid een verbetertraject gevoerd met de afnemers van kobalt, zoals elektronica-, auto en batterijfabrikanten.