Nieuwe hypotheken komen steeds vaker van een pensioenfonds

11 november 2021

Heeft u net een nieuwe hypotheek afgesloten? Dan is er een kans dat het geld hiervoor van een pensioenfonds komt in plaats van een bank. Pensioenfondsen investeren de laatste jaren steeds meer in hypotheken. Dat zegt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook ABP heeft beleggingen in hypotheken.

 

Volgens DNB nemen banken nog steeds het overgrote deel van de financiering van hypotheken voor hun rekening. Maar stukje bij beetje neemt het deel toe dat van verzekeraars (10,1%) en pensioenfondsen (6,6%) komt. Wij vroegen senior portfoliomanager alternatieve credits, Kay Mennens, hoe dat zit en wat ABP doet.

Waarom belegt een pensioenfonds in hypotheken?

‘Als pensioenfonds zoek je naar manieren om het vermogen goed onder te brengen. Dat moet gebeuren op een manier die geld (rendement) oplevert tegen een verantwoord risico. Daarom wil je niet alleen beleggen in aandelen. Aandelen leveren over langere termijn meer op, maar zij kunnen óók snel minder waard worden.’ 

‘We hebben daarom ook beleggingen die minder risicovol zijn, zoals leningen. Denk aan bedrijfs- en staatsobligaties. Dan leen je geld aan een bedrijf of land. In ruil daarvoor ontvang je rente. Aan het einde van de looptijd krijg je je geld terug. Alleen, de rente op die leningen is al lange tijd erg laag. Of zelfs negatief.’

De hypotheekrente is ook heel laag, levert het dan genoeg op?

‘Ja, want ze leveren meer rendement op dan andere leningen. Hypotheken hebben verder een lange looptijd. Dat is voor een pensioenfonds fijn, want wij beleggen ook voor de lange termijn. Als mensen hun hypotheekrente voor 30 jaar vast zetten, geeft dat hen zekerheid. Maar het fonds óók! Want wij moeten niet alleen de pensioenen van de mensen kunnen betalen die nu pensioen ontvangen, maar ook van deelnemers die pas over 30 jaar met pensioen gaan.’

En Nederlanders lossen hun hypotheek keurig af…

‘Ja, Nederlanders lossen over het algemeen hun hypotheek af. We stellen vooraf duidelijke eisen. Denk daarbij aan een inkomenstoets. De overheid stelt ook strenge regels. Daardoor is het risico klein dat mensen zo erg in de problemen komen dat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. We vinden het belangrijk om dat te voorkomen. Daarover maken we hierover afspraken met de aanbieder van de hypotheken die we financieren.’

Geldt de trend van meer beleggingen in hypotheken ook voor ABP?

‘Het is al een paar jaar zo dat pensioenfondsen meer zijn gaan beleggen in hypotheken. ABP belegt op verschillende manieren in Nederlandse hypotheken. De beleggingen van ABP in Nederlandse hypotheken zijn redelijk stabiel in de afgelopen jaren. Het gaat bij ons om zo’n € 2,7 tot € 2,8 miljard.’

Helpt ABP daarmee de prijsstijgingen op de huizenmarkt te bedwingen?

‘Nee, onze invloed is klein. De prijsstijgingen zijn het gevolg van veel factoren. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar woningen dan aanbod (in bepaalde regio’s en sectoren) en de rente om te lenen is laag. Dat maakt lenen betaalbaarder. Wij stellen het geld beschikbaar.’

ABP verkoopt dus zelf geen hypotheken?

‘Vroeger hebben we wel een eigen hypotheekbedrijf gehad. Er zijn nog steeds mensen met zo’n ABP hypotheek. Nu doen we dat niet meer. Je kunt bij ons geen hypotheek afsluiten. Wij zorgen wel voor het geld. Of we geven een lening aan een bank of instelling waarvoor hypotheken het onderpand zijn.’ 

‘Een goed voorbeeld een investering van ABP in hypotheken is ons belang in de duurzame hypotheken van Vista Hypotheken van de Rabobank. Klanten die kiezen voor deze hypotheken krijgen een korting op hun hypotheekrente. De woning moet dan wel energielabel A hebben of dat na een verbouwing krijgen. Zo dragen we als ABP bij aan de verduurzaming van de huizenmarkt.’