• Contact

Stemmen met hoofd én hart

Balans van het aandeelhoudersseizoen
8 juli 2021

We houden graag de vinger aan de pols bij bedrijven waarin we beleggen. Dat kan door het gesprek aan te gaan met het management, maar ook door te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van beursgenoteerde bedrijven. Hoe stemde ABP in het afgelopen ‘AVA-seizoen’? Wat zijn onze ideeën en waarom stemmen we soms toch tegen voorstellen voor meer duurzaamheid?

Het seizoen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, of AVA-seizoen, duurt ruwweg van januari tot juni. Op een aandeelhoudersvergadering legt een beursgenoteerd bedrijf minimaal één keer per jaar verantwoording af aan zijn aandeelhouders en legt het belangrijke beslissingen aan hen voor. Mirte Bronsdijk, Senior Responsible Investment & Governance Manager bij onze uitvoerder APG, is nauw betrokken bij ABP’s stembeleid en de uitvoering daarvan.

Kijken wat er speelt bij bedrijven waarin we beleggen

‘ABP kan niet alle circa 4.000 bedrijven waarin het belegt op de voet volgen’, vertelt ze. ‘Hoe intensief we een bedrijf volgen, hangt af van hoeveel we in het bedrijf beleggen en wat er speelt. Dat gaat op basis van de input van de fondsmanagers, maar ook met behulp van digitale systemen die deze data verzamelen. Ook vestigingsplaats speelt een rol: omdat Nederland de thuismarkt is, besteedt ABP graag extra aandacht aan Nederlandse bedrijven.’

Duurzaamheid, beloning en diversiteit als speerpunten

Het stemgedrag ligt vast in een stevig raamwerk van regels en principes. De belangrijkste onderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen zijn voor ABP duurzaamheid, beloning en de benoeming van bestuursleden. ABP vindt het belangrijk dat de bedrijven waarin we beleggen zo duurzaam en verantwoord mogelijk opereren. Bijvoorbeeld door hun CO2-uitstoot te verminderen en voor goede arbeidsomstandigheden voor het personeel te zorgen.

Aandeelhouders keuren klimaatstrategie

Het onafhankelijke Shareaction heeft becijferd dat ABP wereldwijd met 80 procent van alle klimaatvoorstellen instemt. Er was dit AVA-seizoen voor het eerst een aantal bedrijven in de energiesector dat hun klimaatstrategie ter goedkeuring aan hun aandeelhouders voorlegde. ‘Dit vinden wij positief, want hiermee krijgen aandeelhouders de gelegenheid om hun mening te geven over de koers die een bedrijf volgt in de transitie naar bijvoorbeeld duurzamere energiebronnen.’

Een klimaatvoorstel, daar stem je toch gewoon voor?

Ook aandeelhouders mogen voorstellen indienen. Zo stonden er opnieuw klimaatvoorstellen van aandeelhouders op de AVA-agenda’s van een aantal energiebedrijven. Bijvoorbeeld om het bedrijf meer te laten rapporteren over hun klimaatbeleid. Het klinkt misschien vreemd, maar hoewel duurzaamheid voor ABP een speerpunt is, stemt het niet zomaar met elk klimaatvoorstel in. Mirte: ‘Wij bestuderen dit soort voorstellen altijd heel goed en steunen ze niet blindelings omdat het een ‘groen’ voorstel is. We overleggen er zorgvuldig over met de verantwoordelijke fondsmanagers. Samen beoordelen we dan of het voorstel. Mirte: ‘Dan kan het soms ook zijn dat we tot de conclusie komen dat we vinden dat aandeelhouders met het voorstel te veel voorschrijven wat het bestuur moet doen en daarmee te veel op hun stoel gaan zitten. Uiteindelijk is het wel zo dat we in het afgelopen AVA-seizoen namens ABP de overgrote meerderheid van de klimaat-gerelateerde voostellen hebben gesteund.’ echt bijdraagt aan een duurzamere toekomst en waarde creëert op de lange termijn.’

Alleen bij een uitzonderlijke prestatie hoort een bonus

Door corona was er dit jaar nog meer dan anders aandacht voor beloningen. Er waren bedrijven die dankzij corona hoge winsten maakten. Denk aan grote supermarktketens, webwinkels of bedrijven die pakketten bezorgen. Die profiteerden ervan dat cafés, restaurants en ook winkels (tijdelijk) op slot gingen. ‘Wij vinden het niet eerlijk dat het management in zo’n geval een uitzonderlijk hoge bonus krijgt. Een bonus moet een beloning zijn voor een speciale prestatie. Als de bestuurder er geen invloed op heeft gehad of er is geen sprake van een uitzonderlijke prestatie, dan stemmen we tegen het zogenoemde beloningsrapport. En als een bedrijf juist negatief getroffen wordt door corona, dan moet het management dit ook in de hoogte van hun beloning terugzien.’

Bestuurders afrekenen op maatschappelijke impact

Ten slotte zet ABP zich in om ‘maatschappelijke impact’ mee te laten wegen in de beloning voor bestuurders. Bij Shell en een aantal andere olie- en gasbedrijven is dat gelukt. De bonus is daar deels afhankelijk van de CO2-vermindering, een uitgangspunt dat andere fossiele bedrijven nu overnemen. ‘We blijven daarop inzetten en zien dat steeds meer bedrijven hun beloningen koppelen aan ESG-gerelateerde prestatiecriteria.’

Stemmen in het belang van deelnemers

Hoe gedetailleerd alle regels en voorschriften voor het stemgedrag van ABP ook zijn, elk bedrijf is anders. En elk land heeft weer andere regels die bepalen hoeveel en wat een aandeelhouder te zeggen heeft. Mirte: ‘Dat maakt hoe we stemmen vaak maatwerk, waarbij we bij individuele bedrijven toch lastige keuzes moeten maken. Uiteindelijk proberen we te stemmen met het hoofd én met het hart en altijd met het belang van de deelnemers voor ogen.’

Divers management neemt betere beslissingen

Een ander aandachtspunt is diversiteit in het bestuur van bedrijven waarin we beleggen. ABP vindt het belangrijk dat besturen capabel en divers zijn. ‘Besturen moeten over de juiste kwaliteiten beschikken. Als je een bestuurder aanstelt om de ict te moderniseren, dan moet hij of zij een ict-achtergrond hebben. Daarnaast zien we graag dat het bestuur een afspiegeling is van de maatschappij. Mannen, vrouwen, jong en oud, verschillende culturele achtergronden; onderzoek laat zien dat ‘diverse’ besturen betere beslissingen nemen. Dat proberen we dus te sturen door voor of tegen kandidaten te stemmen.’