ABP belegt in Nederlandse start-ups voor energietransitie

2 oktober 2020

Pensioenfonds ABP gaat € 7,5 miljoen euro beleggen in vijftig Nederlandse start-ups met innovatieve oplossingen voor de energietransitie. De belegging wordt gedaan binnen het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET), dat speciaal is opgericht om bij te dragen aan de financiering van de energietransitie.

 

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann benadrukt dat ABP graag belegt in innovatieve bedrijven en projecten die bijdragen aan de overgang naar betaalbare, duurzame energie in Nederland. “Deze start-ups worden zorgvuldig geselecteerd. We zijn immers uit op een goed rendement voor een goed pensioen. Tegelijkertijd dragen we met deze belegging bij aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan en aan het creëren van nieuwe banen voor de Nederlandse economie.’

Ondersteuning kansrijke bedrijven

Onze vermogensbeheerder APG zal in de start-ups beleggen via Rockstart. Dat is een gespecialiseerde fondsmanager die veelbelovende jonge bedrijven intensief begeleidt en ondersteunt met financiering, kennis en toegang tot relevante netwerken. Doel is dat de technologie die deze bedrijven ontwikkelen wordt opgeschaald, zodat die commercieel kan worden toegepast. Het ministerie van Economische Zaken heeft Rockstart ook de Seed Capital-regeling toegekend. Deze regeling ondersteunt kansrijke innovatieve bedrijven bij het verkrijgen van risicokapitaal.
‘Het is mooi om te zien dat ABP als eerste pensioenfonds via de Seed Capital-regeling investeert in start-ups in zo’n vroege fase’, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. ‘Het getuigt van een groot en terecht vertrouwen in onze start-ups. Dit is de toekomst van Nederland als innovatieland: we investeren met zijn allen in onze ondernemers, die met hun slimme producten en diensten bijdragen aan een betere wereld én aan onze banen en inkomsten van de toekomst.’
‘Met deze investering levert ABP een directe bijdrage aan de energietransitie én maakt het fonds de weg vrij voor andere pensioenfondsen om actief betrokken te raken bij het bruisende technologische ecosysteem in Nederland’, zegt Constantijn van Oranje, gezant van TechLeap.nl. Die organisatie is in het leven geroepen om meer Nederlandse start-ups te laten uitgroeien tot succesvolle internationale bedrijven.

ANET

Het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) is opgericht voor beleggingen in relatief kleine projecten en bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de energietransitie. ANET kan in alle ontwikkelingsfasen van een bedrijf bijdragen aan de financiering, van startkapitaal tot beursgang. Aansluitend op het Klimaatakkoord heeft de financiële sector, waaronder ABP, in 2019 toegezegd actief bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse energietransitie.