Waarom investeert ABP in windmolens?

20 december 2019

Met de recente investeringen van ABP in de windparken in Goeree-Overflakkee en Duitsland breiden we ons aandeel in windenergie uit. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Wat maakt investeren in windenergie zo aantrekkelijk? En hoe zwaar wegen klachten van omwonenden bij het doen van een investering in windenergie? Arjan Reinders van APG geeft antwoord op veel gestelde vragen over beleggen in windmolens. Hij belegt voor ABP in windmolens en andere infrastructuurprojecten.

ABP investeert de laatste tijd veel in windenergie. Wat maakt het zo aantrekkelijk?

‘Het is allereerst een lange-termijnbelegging. Een gemiddeld windmolenpark heeft de levensduur van 25 tot 30 jaar. Dat past goed bij de beleggingshorizon van een pensioenfonds. Daarnaast is het met de huidige lage rente een mooi alternatief op bijvoorbeeld staatsobligaties. Door die lage rente zijn windparken erg geliefd door beleggers. De grote vraag zorgt er momenteel wel voor dat de rendementen iets onder druk komen te staan. Relatief gezien zijn de opbrengsten echter goed. We verwachten dat het rendement van windparken robuust blijft.’

Welk rendement verwachten jullie met een investering in windparken te behalen?

‘Onze beleggingsportefeuille is breder dan alleen windparken. We kijken dus ook naar andere investeringen in infrastructuur, zoals bruggen en wegen. Voor die gehele portefeuille streven wij naar een rendement van boven de 7 procent.’

Hoe verdient ABP geld aan windenergie?

‘Het pensioenfonds ontvangt een bedrag per geleverde MWh aan energie. We proberen in de onderhandeling met energiemaatschappijen dit bedrag vooraf zoveel mogelijk vast te leggen. Daar sluiten we lange-termijncontracten mee af. Bij voorkeur sluiten we contracten af die even lang zijn als de levensduur van de windmolens. Dan heb je het dus over 25 tot 30 jaar. Dat levert als voordeel op dat je meer zekerheid hebt over inkomsten op lange termijn. Daarnaast proberen we onderhoud op een kostenefficiënte manier in te richten. We proberen scherpe prijzen met onze leveranciers af te spreken.’

Het nadeel van windenergie is dat het niet altijd waait. Hoe zeker zijn dan nog de inkomsten?

‘Voordat we een investering doen, zoeken we naar zoveel mogelijk zekerheid over de verwachte hoeveelheid wind die zal gaan waaien. We kijken naar historische gegevens van windparken in de buurt. Of we laten windmetingen uitvoeren. Die onderzoeken zijn voor ons heel belangrijk.’

Premier Mark Rutte riep in 2010 nog dat windmolens op subsidie draaien. Is dat nog steeds zo?

‘Nee, er zijn recent windmolenprojecten zonder subsidie gebouwd (kavels binnen Hollandse Kust (zuid, red). We gaan steeds meer naar de situatie toe dat windmolenparken zonder subsidies worden gebouwd. De bouwkosten van parken gaan snel omlaag, de windstudies zijn sterk verbeterd en de energietarieven zijn afgelopen jaren weer iets gestegen.’

Vooral windmolens op land zorgen ook voor de nodige weerstand bij bijvoorbeeld omwonenden. Hoe gaan jullie daarmee om?

‘Dat is een van de belangrijke factoren waar we naar kijken. We hebben een afdeling die zich specifiek op duurzaamheid richt en bij investeringen in wind kijkt naar omgevingsfactoren van windmolens. Welke effecten heeft een windpark op flora, fauna en mensen die in de buurt wonen? Ze spelen een belangrijke rol in de keuze om wel of niet in een park te investeren. Ook als er veel weerstand is tegen een windproject, dan weegt dat zwaar. Een aantrekkelijk rendement is belangrijk, maar dat kunnen we ook behalen in andere investeringen.’