Voorwaardelijk pensioen veiligstellen

Gaat uw werknemer uit dienst? Of wordt het dienstverband beëindigd, bijvoorbeeld omdat uw werknemer arbeidsongeschikt is? Dan kan dit gevolgen hebben voor het voorwaardelijk pensioen. Hoe helpt u uw werknemer om dit te voorkomen?

Voorwaardelijk pensioen is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit ‘voorwaardelijk’, omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Maar dat hoeft niet per se. Op MijnABP of op het UPO kan uw werknemer zien of er recht is op voorwaardelijk pensioen.

Laat uw werknemer contact opnemen met de klantenservice

Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer vóór ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Meer uitleg in de video

Relatiemanager John Lukje legt uit wat voorwaardelijk pensioen is, zet de voorwaarden op een rijtje en geeft aan waar u rekening mee moet houden.