Voorwaardelijk pensioen veiligstellen

Gaat uw werknemer uit dienst? Of wordt zijn dienstverband beëindigd? Houd er dan rekening mee dat dit gevolgen heeft voor het voorwaardelijk pensioen en dat uw werknemer als hij geen actie onderneemt zijn voorwaardelijk pensioen kan kwijtraken.

Mogelijk heeft uw werknemer recht op voorwaardelijk pensioen. Dit is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit ‘voorwaardelijk’, omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Maar dat hoeft niet per se.

Laat uw werknemer contact opnemen met de klantenservice

Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer voor ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.
Is uw werknemer 60 jaar of ouder en eindigt het dienstverband binnenkort en is hij niet van plan (volledig) met pensioen te gaan? Dan kan hij het voorwaardelijk pensioen veilig stellen door 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen voor ontslagdatum. Uw werknemer is dan voor 10% gedeeltelijk met pensioen als hij werkloos wordt. Dit betekent dat dit percentage van het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt en aan zijn ABP KeuzePensioen wordt toegevoegd. Het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt hij wanneer hij volledig met pensioen gaat. Let op: de hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen kan wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen in de regeling. Ook kan het opnemen van pensioen invloed hebben op de uitkering van UWV. Informeer uw werknemer dat hij contact kan opnemen met UWV om te informeren naar de gevolgen voor zijn uitkering.
Dat kan. Wil hij zijn pensioen tussen zijn 60ste en vijf jaar vóór zijn AOW-leeftijd in laten gaan? Dan kan dat alleen als hij voor het gedeelte dat hij met pensioen gaat, ook stopt met werken. Gaat uw werknemer bijvoorbeeld voor 50% met pensioen, dan gaat hij ook (minimaal) 50% minder werken. Uw werknemer mag dan in de toekomst niet weer meer uren gaan werken. U legt dit vast in een zogenoemde 'intentieverklaring' in het aanvraagformulier.
Uw werknemer ziet in zijn pensioenoverzicht (UPO) en in MijnABP of hij recht heeft op voorwaardelijk pensioen.
Hulp nodig?