Wat is er veranderd in het arbeidsongeschiktheidspensioen?

!#De verschillen voor en na 2018

In 2018 is de pensioenregeling rondom arbeidsongeschiktheid aangepast. Wilt u weten wat er precies is veranderd? Of hoe u kunt checken of uw werknemer recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen? We leggen het u graag uit.

In 2018 is het pensioenreglement aangepast en veranderde ook de regeling rondom het arbeidsongeschiktheidspensioen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het dagloon volgens het UWV, en niet meer op het pensioengevend inkomen. 
  • Bijverdiensten hebben geen invloed meer op de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  • De werkgeversclaim is vervallen: als werkgever kunt u het arbeidsongeschiktheidspensioen alleen nog ontvangen na akkoord van uw werknemer.

Recht op pensioen?

Wilt u weten of uw werknemer recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen? Doe hier de check. Volg de stappen en zie waar uw werknemer recht op heeft en wat deze moet doen. Uw werknemer kan de check uiteraard ook zelf doen.

Wij informeren uw werknemer

Zodra wij van UWV vernemen dat uw werknemer recht heeft op een WIA-uitkering, sturen wij binnen 3 maanden een brief naar uw werknemer. Daarin staat hoe deze het arbeidsongeschiktheidspensioen kan aanvragen.