Een nieuwe werknemer aanmelden

U krijgt een nieuwe werknemer in dienst. Dan is het belangrijk dat u deze aanmeldt bij ABP.

 

U geeft via uw salarisadministratie de gegevens door van de nieuwe werknemer. Dit doet u vanaf de eerstvolgende maandelijkse aanlevering. 

Om ervoor te zorgen dat de pensioenopbouw juist wordt geregistreerd, is het van belang dat het dienstverband volledig wordt aangeleverd:

  • Werknemers worden aangeleverd met verbijzondering ‘WNE’
  • Oproepkrachten worden aangeleverd met verbijzondering ‘OPK’.

Na de aanmelding ontvangt uw werknemer binnen een aantal weken van ons een welkomstbrief.