Loonbestanddelen ruilen

Werknemers kunnen een deel van hun salaris inruilen voor een onbelaste vergoeding. Bijvoorbeeld door de vakbondscontributie te laten betalen uit hun brutosalaris of eindejaarsuitkering. Door de ruil van ‘loonbestanddelen’ gaat het pensioengevend inkomen normaal gesproken omlaag. Maar onder bepaalde voorwaarden niet.

Voorwaarden gelijkblijvend pensioengevend inkomen

  • De regeling is schriftelijk vastgelegd en staat open voor ten minste 75% van de werknemers die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid van de werkgever.
  • De verlaging van het fiscale loon mag niet structureel zijn en de werknemer moet minstens 1 keer per jaar de samenstelling van zijn beloning kunnen wijzigen.
  • De uitruil betreft vrije vergoedingen en verstrekkingen (zoals een vakbondscontributie of een vermindering van de arbeidstijd) tot maximaal 10% van de overeengekomen arbeidsduur.