Keuze uit twee pensioencontracten

In het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten, worden 2 soorten pensioencontracten aangeboden: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De sociale partners kiezen welke contractvorm het beste past bij ABP en haar deelnemers.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de contracten?

Beide contracten zijn premieregelingen: werknemers en werkgevers leggen gezamenlijk een pensioenpremie in. Deze pensioenpremies worden belegd. Er wordt in beide contracten een persoonlijk pensioenvermogen opgebouwd. Er is sprake van een verschillend rendement per leeftijd. Ook verandert de (verwachte) uitkering van jaar tot jaar: de uitkeringen gaan directer meebewegen met de economie.

Wat zijn de verschillen tussen de contracten?

De solidaire premieregeling heeft meer solidariteit. De flexibele premieregeling meer flexibiliteit. In de flexibele premieregeling hebben deelnemers meer keuzevrijheid bij het beleggen en als ze met pensioen gaan kunnen ze kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering. Maar als de beleggingsrendementen tegenvallen, kunnen ze minder rekenen op anderen. Dit komt doordat er minder risico’s kunnen worden gedeeld. In de solidaire premieregeling worden meer risico’s gedeeld.

Wanneer is bekend welk contract het wordt?

De sociale partners maken een keuze voor 1 van de contracten. De sociale partners van ABP hebben voorlopig gekozen voor de solidaire premieregeling. De definitieve keuze wordt naar verwachting in 2025 gemaakt. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten de nieuwe pensioencontracten in gaan. ABP stapt in 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel.