Hoe werkt het ABP NabestaandenPensioen?

Uw werknemer bouwt ABP NabestaandenPensioen op. Dat is pensioen voor de (ex-)partner en kinderen als uw werknemer overlijdt.

De (ex-)partner ontvangt ABP Nabestaandenpensioen als er sprake was van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of de partner was aangemeld op basis van een samenlevingscontract.

Hoogte nabestaandenpensioen (ex-)partner

70% van het ouderdomspensioen opgebouwd na 2018 en over maximaal € 112.189
 • Vanaf 2018 ongeacht moment van overlijden
 • Vanaf 2018 volledig kapitaal gedekt
 • Over pensioen hoger dan € 112.189 is nettopensioenregeling mogelijk

Pensioentijd telt door tot de AOW-leeftijd

 • Als uw werknemer overlijdt voordat deze de AOW-leeftijd bereikt
 • En uw werknemer was nog in dienst of ontving een uitkering (WW of arbeidsongeschiktheidspensioen)
Geen herberekening meer bij nieuw partnerschap
 • Als de achtergebleven partner pas na 1-1-2018 een nieuwe relatie kreeg
 • De doortellingstijd tot de AOW-leeftijd vervalt dan niet

Hoogte nabestaandenpensioen kinderen

14% van het ouderdomspensioen vanaf 2018 (voor opbouw voor 2018 geldt een ander percentage)

 • 14% per kind
 • Als beide ouders zijn overleden, dan 28%
 • ABP keert tot maximaal 70% van het ouderdomspensioen uit
 • Heeft uw werknemer meer kinderen jonger dan 25 jaar? Dan krijgen alle kinderen een gelijk deel van deze 70%.
Bij overlijden voor AOW-leeftijd
 • Pensioentijd telt door tot AOW-leeftijd
Looptijd ABP Nabestaandenpensioen vanaf 2018 verlengd van 21 naar 25 jaar
 • Lopende uitkeringen zijn niet aangepast
 • Als het kind een partner krijgt, eindigt het nabestaandenpensioen niet meer.

Omgaan met vragen over nabestaandenpensioen

Hoe gaat u, als werkgever, om met vragen van uw werknemers over nabestaandenpensioen? Relatiemanager Marco Alberts legt het uit in deze video.
Hulp nodig?