Bruto-netto tool geeft inzicht in nettobedragen

Tijdens pensioengesprekken willen collega's liever de nettobedragen weten. Er wordt echter gecommuniceerd met brutobedragen. Om meer duidelijkheid te geven, bieden we de bruto-netto tool aan. Deze tool is exclusief voor pensioenambassadeurs gemaakt.

Let bij gebruik van de tool op het volgende:

Het bestand dat u opent is beveiligd. U kunt deze tool gebruiken als u klikt op alleen lezen. De zichtbare knoppen opslaan en printen werken waarschijnlijk niet bij u, vanwege ingeschakelde macro’s. Via bestand kunt u dit document wel opslaan dan wel printen.