U wilt vrijwillig aansluiten

En u voldoet aan de voorwaarden

Om te kunnen beoordelen of u vrijwillig kunt aansluiten hebben wij nog een formeel verzoek van u nodig. Plus aanvullende informatie waarmee wij ook de eventuele kosten bepalen. 

Wat zet u in het formeel verzoek?

Neem het volgende op:
 

 1. Een toelichting waarom u wilt aansluiten.
 2. Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van uw organisatie.
 3. De gewenste ingangsdatum. Bij voorkeur de eerste dag van een toekomstige maand.
 4. Naam, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentieadres van uw contactpersoon.
 5. Als dit van toepassing is: uw relatie met een verplicht of vrijwillig aangesloten ABP-werkgever.
 6. Het aantal werknemers dat u in dienst heeft en bij welk pensioenfonds deze werknemers zijn aangesloten. Of alle werknemers die bij ABP pensioen gaan opbouwen.
 7. Laat uw verzoek ondertekenen door de rechtsgeldige vertegenwoordiger (naam en functie) van uw organisatie.

Voeg deze aanvullende informatie toe:

 1. De akte van oprichting of (gewijzigde) statuten.
 2. Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: niet ouder dan 6 maanden.
 3. De cao of arbeidsvoorwaarden die in uw organisatie van toepassing zijn en dan met name de loonontwikkeling.
 4. Een Excel-spreadsheet van alle werknemers met de volgende gegevens: achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht, BSN, fulltime jaarinkomen, deeltijdfactor en of ze nu ook al ABP-deelnemer zijn.
 5. Een dispensatiebeschikking (vrijstelling) als u onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt.
 6. Een instemmingsverklaring van uw ondernemingsraad of een verklaring dat u geen ondernemingsraad heeft.

Onderteken uw verzoek en stuur deze samen met de aanvullende gegevens via een beveiligde e-mail naar: aanmelden@abp.nl. 

Wanneer ontvangt u de uitslag van uw verzoek?

Na het ontvangen van uw verzoek en aanvullende documenten, hoort u binnen 8 weken of uw organisatie bij ABP kan aansluiten.

 

Heeft u ondertussen nog vragen? Neem dan gerust contact op