Voorwaarden vrijwillig aansluiten

Vrijwillig de pensioenregeling bij ABP onderbrengen? Controleer eerst of dat mogelijk is.

Voorwaarden

Voldoet u aan 1 van de 3 volgende voorwaarden: 

 • De loonontwikkeling binnen de organisatie is minimaal gelijk aan die van een andere organisatie binnen de sectoren van overheid en onderwijs.
 • Uw organisatie heeft een bestuurlijke en/of financiële relatie met een werkgever die verplicht is aangesloten bij ABP.
 • U of de organisatie waar u uit voortkomt was eerder verplicht aangesloten bij ABP

En is het volgende geregeld?

 • Is er een ondernemingsraad? Dan heeft u een instemmingsverklaring van de ondernemingsraad nodig.
 • Verplicht bij een ander bedrijfstakpensioenfonds aangesloten? Dan heeft u een dispensatiebeschikking (vrijstelling) van het andere bedrijfstakpensioenfonds nodig.

Voldoet u aan 1 van de 3 voorwaarden en is alles geregeld, dan kunt u direct online starten met de vrijwillige aanmelding. Houd hierbij KVK-nummer, RSIN en contactgegevens bij de hand.  

 • u mogelijk een entreesom betaalt
  Als u vrijwillig wilt aansluiten bij ABP kijken wij of uw aansluiting een nadelig financieel effect heeft voor ABP. Is dat het geval, dan betaalt u een entreesom voor uw aansluiting. Het maakt hierbij niet uit of u wel of niet een collectieve waardeoverdracht aanvraagt.

 • u mogelijk de kosten voor een afwikkelaansluiting betaalt
  Meldt u alleen werknemers aan die al bij ABP pensioen opbouwen? En niet uw overige werknemers? Dan betaalt u kosten voor een afwikkelaansluiting.

 • uw aansluiting 5 jaar geldig is
  De vrijwillige aansluiting is telkens voor een periode van 5 jaar. Deze wordt iedere keer (stilzwijgend) verlengd voor dezelfde periode.