Wat doet u tegen de 5 grootste HR-risico's?

Een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en daarmee verlies van kennis in uw organisatie, het werven en vasthouden van nieuw personeel en beperkte HR-budgetten. Voorbeelden van risico’s waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen.  

Wij helpen u met het voorkomen van uw HR-risico’s.

Krappe arbeidsmarkt

In veel sectoren is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers. En die krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan. Lees wat u kunt doen.

"In de huidige krappe arbeidsmarkt wil je niet alleen vaste maar ook flexwerkers duurzaam inzetbaar houden," zegt Elcke Jansen, CEO van Brisker Group. Maar wie is verantwoordelijk?

Lees het artikel van Zipconomy

Vanaf 2025 loopt de groei in de beroepsbevolking terug naar nul per jaar in 2040. Op basis van kennis en onderzoek stelt het SCP drie kansrijke oplossingsrichtingen voor.

Lees het artikel van het SCP.

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan een werkgever voorstellen om samen door te gaan. In 2022 had 16,2% van de 65- tot 75-jarigen in Nederland een betaalde baan. Voor werkgevers loont het ook om buiten de organisatie 65-plussers te werven. Voor pensioengerechtigde werknemers gelden bijzondere regels.

Lees het artikel van het UWV.

Personeel boeien en binden

Personeel vinden is nu al een uitdaging. Maar hoe kun je je medewerkers daarna binden en boeien, zodat ze bij je blijven?

“Duurzaam werkgeverschap gaat over bronnen niet uitputten, goed voor je mensen zijn en met de maatschappij rekening houden”, vertelt Tom van Disseldorp, consultant bij OPEN. Hij ziet dat veel organisaties worstelen met de invulling daarvan.

Lees het artikel van Open Netwerk.

Wat moet u nou doen om ervoor te zorgen dat ‘uw mensen’ de organisatie niet verlaten en zich laten verleiden door de onweerstaanbare aanbiedingen van andere werkgevers? Het antwoord is ‘boeien en binden’. Maar wat is dat nou precies? En hoe doet u dat?

Lees het artikel van HR Praktijk.

Bekijk de TED video, waarin Michael C. Bush zijn inzichten deelt in wat werknemers gelukkig maakt.

Bekijk de video.

Je hoeft niet iedere dag van je werk te houden. Sommige dagen zijn minder leuk dan andere dagen. Maar het gevoel moet wel goed zitten. Als een werknemer zich goed voelt bij zijn of haar werkgever dan blijft deze langer. Een hoger inkomen bij een andere werkgever zal daar niks aan veranderen.

Bekijk de video van Simon Sinek.

Kennisverlies door vergrijzing

De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, er zijn meer ouderen en er wordt langer doorgewerkt tot latere leeftijd. Dit zorgt voor uitdagingen bij organisaties, bijvoorbeeld het bewaren van waardevolle kennis van ervaren medewerkers die met pensioen gaan.

De publieke sector heeft te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Als een oudere werknemer zijn beschikbare kennis niet optimaal doorgeeft aan collega’s binnen de organisatie kan dit leiden tot inefficiëntie, verminderde productiviteit en afname van snelheid. De jonge generatie dient het wiel dan opnieuw uit te vinden. Oplossing? Een digitaal HRM-kennissysteem.

Lees het artikel van trendsinhr.nl.

Een video van 5 minuten over knowledge management: hoe zorg t u dat de kennis die u nodig heeft in de organisatie blijft?

Bekijk de video over knowledge management.