Inspiratie Frank Regouin

‘Mijn afscheidscadeau aan collega’s?

Al mijn pensioenkennis delen!’
18 juni 2024

Frank Regouin werkte 34 jaar als HR-beleidsmedewerker voor Tilburg University. Pensioen was het stokpaardje dat hij met veel plezier bereed. Vlak voor zijn pensioen nam hij nog een flinke eindsprint. Hij droeg al zijn pensioenkennis over aan collega's. Een mooie afsluiting van zijn loopbaan. Nu zijn er geen hindernissen meer om te kunnen genieten van zijn eigen pensioen. 

Wat betekende pensioen voor jou binnen je functie?

‘Het doel van HR is om te zorgen voor een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daarmee wil je werknemers aan je binden. Het uitgangspunt van Tilburg University is dat werknemers zo veel mogelijk zelf de regie hebben op hun loopbaan. De werkgever faciliteert, maar de werknemer draait aan de knoppen.

Dat geldt ook voor pensioen. De werkgever maakt bewust en de werknemer kijkt zelf of er voldoende pensioen is. Want wat er nodig is, verschilt per persoon.’

Wat voor activiteiten heb je het afgelopen jaar georganiseerd op het gebied van pensioen?

‘In samenwerking met ABP hebben we denk ik wel 15 bijeenkomsten georganiseerd. Al die presentaties over pensioen zie ik als mijn afscheidscadeautje aan HR-collega’s en aan de andere werknemers van Tilburg University.

Zo vond ik het belangrijk om mijn kennis over te dragen aan collega's van HR. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij pensioenvragen. Ik heb trainingen en workshops geïnitieerd om hen wegwijs te maken in de pensioenregeling van ABP. Maar ook om ze attent te maken op belangrijke momenten in het leven van een werknemer of andere bijzonderheden. We hebben bijvoorbeeld veel buitenlandse werknemers in dienst. Voor hen is het belangrijk dat ze hun adres doorgeven als ze verhuizen in of naar het buitenland.

Het is belangrijk dat HR-collega’s dit soort dingen weten. En je hoeft zelf echt geen expert te zijn. Maar je moet weten waar je op moet letten en welke hulplijn je kunt inschakelen. Zo kunnen ze met vragen altijd bij ABP Relatiebeheer terecht.’

Dat er maar liefst 250 collega’s aanwezig waren, overtrof al onze verwachtingen.
— Frank Regouin

Maar dat is volgens mij nog niet alles?

‘We hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke deelnemersgroepen. Denk bijvoorbeeld aan niet-Nederlandstalige of nieuwe werknemers.

Ook hebben we een zestal bijeenkomsten georganiseerd voor 60+ers. Die zaten binnen de kortste keren vol. Die bijeenkomsten gingen over de keuzemogelijkheden van de ABP-regeling. Pensioenvoorlichters gaven uitleg over de pensioenkeuzes en ik over mogelijke combinaties met verlof of andere regelingen, zoals het generatiepact. In de middag was er tijd om achter de computer te kruipen en in te loggen op MijnABP om te zien wat het effect van bepaalde keuzes is op het pensioen.

Tot slot hebben we begin dit jaar een groot pensioenevent georganiseerd samen met ABP, Nibud en Netspar*. Het doel was om werknemers te informeren over het vernieuwde pensioenstelsel. Dat er maar liefst 250 collega’s bij aanwezig waren, overtrof al onze verwachtingen. Deze bijeenkomst voorzag duidelijk in een behoefte naar meer informatie. De bijeenkomst zelf was erg interactief, bijvoorbeeld door een prikkelende pensioenquiz met vlaggetjes om op te steken.’

Wat zijn de uitdagingen als het gaat over pensioen?

‘Pensioen is niet alleen iets voor oudere werknemers. Vanaf het moment dat je in dienst komt, krijg je er al mee te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen om je pensioen over te dragen. En ook tijdens je werkende leven is het belangrijk om aan je pensioen te denken als er iets verandert in je situatie. Denk bijvoorbeeld aan het aanmelden van de partner voor nabestaandenpensioen bij samenwonen.’

Heb je nog een tip voor andere werkgevers?

‘Kijk wat er mogelijk is en passend is binnen de organisatie, in samenspraak met ABP. Als werkgever ken je de arbeidsvoorwaarden en ABP kan inzicht geven in de pensioenregeling. Zo kunnen we elkaar versterken en werknemers zo goed mogelijk informeren over hun pensioen.’

Zelf een bijeenkomst organiseren?

Tilburg University organiseerde in samenwerking met onder andere Netspar* een bijeenkomst om werknemers te informeren over het vernieuwde pensioenstelsel. De wens was om pensioen op een lichtvoetige en ludieke manier onder de aandacht te brengen. Het thema werd dan ook ‘Heb jij je appeltje voor de dorst al geregeld?’ Uit de evaluatie bleek het volgende:

 

  • Meer dan 200 deelnemers; vier keer zoveel deelnemers dan vooraf gedacht
  • Stijging van het pensioenbewustzijn
  • Aantoonbare invulling van goed werkgeverschap door Tilburg University
  • Meer waardering voor pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde
  • Positieve waardering & evaluatie (‘informeel, heel leuk, erg leerzaam.’)

Kortom: dit smaakt naar meer toekomstige ‘appeltjes voor de dorst!’

Materialen beschikbaar

De materialen van deze bijeenkomst, zoals de presentatie, de eventposters, flyers en uitnodigingen, zijn ter inspiratie ook beschikbaar voor u. Hier kunt u als werkgever meteen mee aan de slag. Zo is een pensioenevent organiseren gemakkelijker en leuker dan u denkt. Vraag naar de mogelijkheden bij uw relatiemanager of stuur een mail naar ABP Relatiebeheer. We helpen u graag.

 

* Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

januari '24

Voorbeeld poster