Betere begeleiding bij pensioenkeuzes

6 juni 2023

Op 1 juli 2023 gaan de nieuwe regels voor pensioen in. Daarmee worden ook nieuwe eisen gesteld aan de informatievoorziening en keuzebegeleiding. Dit betekent dat ABP, net als alle andere pensioenfondsen, deelnemers meer gaat begeleiden bij het maken van keuzes binnen de pensioenregeling. Zodat de uiteindelijke keuze zo goed mogelijk aansluit bij de situatie van de deelnemer.

Waarom meer keuzebegeleiding?

Pensioenfondsen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat een fonds altijd moet handelen in het belang van de deelnemer. Door de nieuwe regels voor pensioen wordt het duidelijker dat het risico van voldoende pensioen voor later bij de deelnemer ligt. Daarom is het belangrijk dat deelnemers geholpen worden om (binnen de pensioenregeling) een keuze te maken die zo goed mogelijk aansluit bij hun situatie. Zo komen ze later niet voor verrassingen of teleurstellingen te staan. Daarom wordt de zorgplicht vanaf 1 juli 2023 uitgebreid met keuzebegeleiding.

Begeleiding bij alle pensioenkeuzes

De keuzebegeleiding gaat over alle pensioenkeuzes binnen de pensioenregeling. Denk aan: kiezen voor eerst een hoger pensioen en dan een lager pensioen of het uitruilen van pensioen. Stel, uw werknemer heeft geen partner. Is het dan verstandig om het ouderdomspensioen te verhogen met nabestaandenpensioen? Voor de ene deelnemer is het een passende keuze, maar voor een ander juist niet.

Wat merkt uw werknemer ervan?

Uw werknemer krijgt straks een beter beeld van alle pensioenkeuzes. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we in onze communicatie altijd de gevolgen van een keuze laten zien. En dat we uw werknemer zoveel mogelijk activeren door uit te leggen met welk doel wij de informatie verstrekken en wat uw werknemer hiermee kan doen. Ook zijn pensioenfondsen verplicht om een (digitale) keuzeomgeving in te richten. Daarom hebben we MijnABP en de website volledig bijgewerkt. Zo kunnen wij uw werknemer straks zo optimaal mogelijk helpen om de keuze te maken die het beste bij hem of haar past.