Leidraad pensioenvoorlichting: wie doet wat?

Werknemers hebben diverse vragen over pensioen, van algemene tot complexe vragen. Waar moet uw werknemer met welke vraag zijn? We maken het u gemakkelijk.

In de leidraad pensioenvoorlichting vindt u stapsgewijs, snel en makkelijk waar uw werknemer met welke vraag terecht kan.