Helder Overzicht & Inzicht helpt u en uw werknemers

Met de tool Helder Overzicht & Inzicht in MijnABP krijgt uw werknemer een duidelijk overzicht van zijn financiële toekomst. Dit kan u als werkgever helpen tijdens een adviesgesprek. Vragen zoals 'Welk effect heeft minder werken op mijn inkomen voor later' worden snel inzichtelijk met Helder Overzicht & Inzicht.

Helder Overzicht & Inzicht helpt uw werknemer een totaalbeeld te maken van de toekomstige inkomsten en uitgaven. Het helpt door in een overzicht weer te geven wat de keuzes van nu betekenen voor zijn financiële toekomst. Het helpt u, als werkgever, om met uw werknemer het gesprek aan te gaan over pensioen. In het kort:

  • Snel inzicht in de balans tussen inkomsten en uitgaven later.
  • De bij ons bekende inkomsten en een schatting van de uitgaven zijn al ingevuld.
  • Werknemers vullen eenvoudig het overzicht verder aan, ook met de gegevens van hun partner.

Toolkit voor werkgevers

ABP vindt het belangrijk dat onze deelnemers een goed gevoel hebben bij hun inkomen voor later. Dat ze grip hebben op hun financiële toekomst. Daarom vragen wij u, als werkgever, om uw medewerkers op de voordelen van Helder Overzicht & Inzicht te wijzen.

We maken het u graag zo eenvoudig mogelijk. Daarom vindt u hieronder verschillende middelen die u kunt gebruiken om Helder Overzicht & Inzicht onder de aandacht te brengen bij uw werknemers.