Met pensioen gaan

Denkt u erover om met pensioen te gaan? Zorg dat u goed voorbereid bent. Zo kunt u met behulp van de persoonlijke PensioenPlanner in MijnABP uitrekenen wat pensioenkeuzes betekenen voor uw maandelijkse pensioenbedrag.

En weet u eigenlijk welke keuzes u heeft? Eerder stoppen of langer doorwerken, meer pensioen nu of juist later? Bekijk de animatie zodat u weet welke keuzes er zijn.

ABP koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 474,11 en als u heeft ingestemd met de afkoop. U ontvangt dit bedrag dan in één keer. Het wordt uitbetaald in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Bent u militair? Dan geldt niet de AOW-leeftijd als moment van afkoop, maar de maand waarin u 65 wordt.

Uitstel afkoop klein pensioen

Standaard kopen we uw klein pensioen af in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Bent u militair? Dan kunt ook u de afkoop uitstellen tot de eerste van de maand volgend op het bereiken van de AOW-leeftijd. Het uitstellen van de afkoop heeft geen fiscaal voordeel, behalve als u in december de AOW-leeftijd bereikt. Dan kan er vanwege de jaarovergang wel een fiscaal voordeel zijn. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst. Mocht u vervolgens de afkoop willen uitstellen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Er zijn verschillende verenigingen die zich inzetten voor de behartiging van belangen van gepensioneerden: