Met pensioen gaan

Denkt u erover om met pensioen te gaan? Zorg dat u goed voorbereid bent. Zo kunt u met behulp van de persoonlijke PensioenPlanner in MijnABP uitrekenen wat pensioenkeuzes betekenen voor uw maandelijkse pensioenbedrag.

En weet u eigenlijk welke keuzes u heeft? Eerder stoppen of langer doorwerken, meer pensioen nu of juist later? Bekijk de animatie zodat u weet welke keuzes er zijn.
Plan uw pensioen: bekijk de animatie

ABP koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 484,09 en als u heeft ingestemd met de afkoop. U ontvangt dit bedrag dan in één keer. Het wordt uitbetaald in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Uitstel afkoop klein pensioen

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Standaard kopen we uw klein pensioen af in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij uitstel wordt het pensioenbedrag hoger. De afkoop wordt dan ook hoger. Is het (uitgestelde) pensioenbedrag hoger dan het grensbedrag, dan is afkoop niet meer mogelijk.

Bent u militair?

Dan geldt niet de AOW-leeftijd als moment van afkoop, maar de maand waarin u 65 wordt. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot de eerste van de maand volgend op het bereiken van uw AOW-leeftijd.

Er zijn verschillende verenigingen die zich inzetten voor de behartiging van belangen van gepensioneerden:

Fracties Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. De fracties zijn:

  • FNV-ACOP
  • LvOP
  • CMHF/AC/FOG-ABP/NBP
  • CNV-CCOOP
  • ANBO 
  • Werkgeversfractie
Bekijk de meest gestelde vragen