Met pensioen gaan

Denkt u erover om met pensioen te gaan? Zorg dat u goed voorbereid bent. Zo kunt u met behulp van de persoonlijke PensioenPlanner in MijnABP uitrekenen wat pensioenkeuzes betekenen voor uw maandelijkse pensioenbedrag.

En weet u eigenlijk welke keuzes u heeft? Eerder stoppen of langer doorwerken, meer pensioen nu of juist later?

ABP koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 503,24 en als u heeft ingestemd met de afkoop. U ontvangt de afkoop van uw pensioen dan in 1 keer. Wij betalen uit in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Uitstel afkoop klein pensioen

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Wanneer u met afkoop heeft ingestemd, krijgt u standaard in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt het afkoopbedrag. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij uitstel wordt het pensioenbedrag hoger. De afkoop wordt dan ook hoger. Is het (uitgestelde) pensioenbedrag hoger dan het grensbedrag, dan is afkoop niet meer mogelijk. Als u pensioen afkoopt, moet u belasting betalen over het brutobedrag. De Belastingdienst kan u hier informatie over geven. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u de afkoop wilt uitstellen.

Bent u militair?

Militairen die geboren zijn na 1-1-1955 krijgen de afkoop op AOW-leeftijd. Dat is de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd.

Er zijn verschillende verenigingen die zich inzetten voor de behartiging van belangen van gepensioneerden:

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. De fracties zijn ook vertegenwoordigd in het gepensioneerdenoverleg dat plaatsvindt met de delegatie van gepensioneerden van het bestuur van ABP. Op de pagina Verantwoordingsorgaan ziet u de fracties en wie de leden zijn van het verantwoordingsorgaan.
Hulp nodig?