• Contact

Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie(s) en de jaaropgave van ons.

 

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

  • Het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt;
  • Wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt.

Uw persoonlijke gegevens

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

 

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw pensioenoverzicht? Meld uw partner dan bij ons aan. Dit kan tot u de AOW-leeftijd bereikt. Lees meer over het nabestaandenpensioen.

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Geen (huidige) partner bekend' op uw pensioenoverzicht. 

 

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij ABP bekend zijn. Daarnaast ziet u ook de soort uitkering staan die u van ons krijgt. 

 

Voor militairen

Heeft u ook pensioen opgebouwd als militair? Dan ontvangt u over dat deel van uw pensioen een apart pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

 

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. Dit is het brutobedrag dat u van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat de loonheffing en bijdrage Zvw vanaf. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw eraf gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of op uw jaaropgave.

Ouderdomspensioen is een levenslange uitkering. Heeft u gekozen voor een uitkeringsfase waarin de hoogte van uw pensioenuitkering nog wijzigt? Bijvoorbeeld eerst een hoger en daarna een lager pensioen of omgekeerd? Op uw pensioenoverzicht tonen wij maximaal twee momenten waarop de hoogte van de bruto-uitkering die u van ons ontvangt wijzigt.

Heeft u ABP ExtraPensioen dan is dit in uw ouderdomspensioen opgenomen.

Multi web keuze-partner_en_wezenpensioen_abp.jpg

 

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

 

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op nabestaandenensioen. Dit is zo als uw kinderen jonger zijn dan 25 jaar.

Lees meer over het nabestaandenpensioen voor de kinderen.

Belangrijk om te weten  
We kunnen op dit moment nog niet voor iedereen het nabestaandenpensioen op het pensioenoverzicht tonen. Wilt u een berekening voor de hoogte van het nabestaandenpensioen voor uw partner en/of uw kinderen jonger dan 25 jaar, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

ABP ExtraPensioen

Heeft u ABP ExtraPensioen? Dan krijgen uw eventuele partner en kinderen mogelijk een hoger nabestaandenpensioen.

Risico

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Welvaartsvast

 

Verhoging en verlaging van uw pensioen (indexatie)

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Per 1 januari 2024 hebben wij de pensioenen met 3,03% verhoogd.

Lees meer over indexatie.

Samenwonen of trouwen

 

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!