Nabestaandenpensioen: wat is geregeld voor de partner?

Wat is er is geregeld voor de partner wanneer iemand die pensioen opbouwde bij ABP overlijdt? De belangrijkste vragen over het nabestaandenpensioen voor de partner worden op deze pagina uitgelegd.

Moet er nog iets worden doorgegeven aan ons

Als de partner in Nederland woont dan is het nabestaandenpensioen automatisch geregeld. Een overlijden hoeft niet aan ons te worden doorgegeven. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan krijgt de partner op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunnen worden ingevuld via MijnABP

Zodra wij alle gegevens compleet hebben, ontvangt de partner van ons een brief met de hoogte van het nabestaandenpensioen. 

Wanneer krijgt de partner nabestaandenpensioen

Vaak betaalt ABP vanaf de 1e maand na het overlijden al nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om het nabestaandenpensioen binnen 2 maanden te regelen. Vanaf het moment van betalen krijgt de partner dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen.

Als de deelnemer van ABP al een pensioenuitkering ontving, dan krijgt de partner die uitkering voor het laatst in de maand dat de deelnemer is overleden.

Als de deelnemer werkte, dan krijgt de partner die maand waarschijnlijk nog het salaris.

Hoe hoog is het bedrag

Om in aanmerking te komen voor nabestaandenpensioen, moet de deelnemer van ABP de partner hebben aangemeld in Mijn ABP. Het bedrag dat de partner krijgt bestaat uit verschillende onderdelen. Of de partner recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud de deelnemer is geworden. Op het uniform pensioenoverzicht (UPO) van de deelnemer leest u meer over de hoogte van het nabestaandenpensioen. 

De partner krijgt zo snel mogelijk een brief waarin wij aangeven of er nabestaandenpensioen wordt uitbetaald. En om welk bedrag het gaat.

Is de partner niet aangemeld maar woont de partner wel op één adres? Leg uw situatie dan aan ons voor. 

Wanneer verandert het bedrag

De partner ontvangt nabestaandenpensioen voor de rest van het leven. Via een brief informeren we over het bedrag dat de partner krijgt van ABP. Het kan zijn dat hier andere bedragen bijkomen, zoals een overige uitkering of aanvulling. Of dat er bedragen vanaf gaan, zoals loonheffing of bijdrage Zorgverzekeringswet. Ook dit staat in onze brief.

De hoogte van het bedrag kan wel nog veranderen als het recht en/of de hoogte van de AOW of Anw verandert. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele aanvullingen, compensaties of verminderingen.

Bijvoorbeeld:
 

  • als de partner opnieuw trouwt, een partnerschap registreert, of gaat samenwonen en een nieuwe partner aanmeldt bij ABP; 
  • als de partner samenwoont volgens de SVB;  
  • als de partner een Anw-uitkering ontvangt en gaat samenwonen voordat de partner de AOW-leeftijd bereikt;
  • op het moment dat de partner de AOW-leeftijd bereikt;
  • als de regelingen van de Belastingdienst wijzigen.

Wij krijgen de wijzigingen van de gemeente, SVB en Belastingdienst automatisch door. Dit hoeft dit niet aan ons te worden doorgegeven, u krijgt hierover bericht van ons.

Wanneer krijgt de partner een overlijdensuitkering

Als de overledene al een pensioenuitkering van ABP ontving, dan krijgt de partner in de meeste gevallen een maand later een overlijdensuitkering van ABP. De pensioenuitkering kan een ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) zijn. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als de persoon die bij ons pensioen opbouwt werkte, dan krijgt de partner mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. Dit kan worden nagevraagd bij de werkgever van de overledene.

Deze uitkering bij overlijden is het brutobedrag aan pensioen over 2 maanden. Dit bedrag wordt netto uitgekeerd.

Woont u in het buitenland

Wanneer u in het buitenland woont krijgen wij vaak geen informatie door van uw gemeente wanneer iemand overlijdt. De partner moet het overlijden aan ons doorgeven. Lees meer over hoe u dit kunt doen.

Zijn er kinderen die jonger zijn dan 25 jaar

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Lees meer over nabestaandenpensioen voor kinderen.

final-step-2caf10f3e1

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!