Bijverdienen

U bent met pensioen en wilt bijverdienen. De gevolgen voor uw pensioen of uw aangifte inkomstenbelasting zijn afhankelijk van het soort pensioen dat u ontvangt.

 

Onder bijverdienen verstaan we een betaalde baan en inkomsten uit uw eigen bedrijf. U wilt bijverdienen bij:

Wilt u tussen uw 60ste en 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen?

Dat kan alleen als u voor het gedeelte dat u met pensioen gaat ook stopt met werken.
Gaat u bijvoorbeeld voor 50% met pensioen, dan gaat u ook (minimaal) 50% minder werken. U mag dan in de toekomst niet weer meer uren gaan werken.
U legt dit vast in een zogenoemde 'intentieverklaring' in het aanvraagformulier, of in uw persoonlijk klantdossier als u uw pensioen via MijnABP aanvraagt. 

Gaat u binnen 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen?
Dan kunt u naast uw pensioen (deels) blijven werken. U kunt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw pensioen. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst

U kunt bijverdienen zonder gevolgen voor uw ABP NabestaandenPensioen. Dit kan wel invloed hebben op de Anw die u van de SVB krijgt en de Anw-compensatie die u van ABP krijgt.

Naast uw invaliditeitspensioen kunt u zonder gevolgen bijverdienen. Is uw invaliditeitspensioen ingegaan:

  • na 1 januari 2009?
    Dan mag u op maandbasis tot 95% van de berekeningsgrondslag bijverdienen.
  • na 1 januari 2004 én uw WAO-uitkering ook?
    U mag tot 95% van de berekeningsgrondslag bijverdienen.
  • voor 1 januari 2009 en uw WAO voor 1 januari 2004?
    U mag tot 100% bijverdienen.

Op uw toekenningsbrief staat wat u mag bijverdienen. Verdient u meer dan die bijverdienmarge? Dan krijgt u minder invaliditeitspensioen. Laat het ons altijd weten als u bijverdient. Stuur ons kopieën van bewijsstukken per email of per post:

ABP Pensioenen IP/HPT
Postbus 2534
6401 DA Heerlen