Loonheffing en loonheffingskorting

Iedereen die een inkomen heeft, betaalt belasting

Loonheffing is het bedrag dat u aan belasting betaalt over uw pensioen. Loonheffing bestaat uit:
•    loonbelasting
•    premie volksverzekeringen  (premie AOW tot uw AOW-leeftijd, Anw en Wlz)

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor betaalt u minder belasting. Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen heten ze loonheffingskorting. Bij pensioen is de arbeidskorting niet meer van toepassing, maar de algemene heffingskorting wel. Als u met pensioen gaat, betaalt u minder loonheffing en krijgt u meer loon uitbetaald. 

U mag de loonheffingskorting laten toepassen door 1 werkgever of uitkerende instantie.

Krijgt u pensioen van ABP? Dan passen wij loonheffingskorting toe als u dat wilt

U mag zelf bepalen wie de korting toepast. Ook kunt u zelf de loonheffingskorting toepassen of stoppen. Dit kunt u aanpassen in MijnABP.

Let op dat u 1 keer de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u mogelijk te weinig belasting. En kan de Belastingdienst geld mogelijk terugvragen. Vraag dit na bij de Belastingdienst door te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Bouwt u nu pensioen op bij ABP? Zet uw inkomsten (bijvoorbeeld andere pensioenen) en uitgaven op een rij in MijnABP. Beslis hierna welke toepassing van loonheffingskorting het beste bij u past.

Dat is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur.

U heeft 1 inkomen

Als u de loonheffingskorting toepast, dan krijgt u elke maand meer nettopensioen. Wilt u geen loonheffingskorting toepassen? Dan krijgt u een lager nettopensioen per maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug of hoeft u minder bij te betalen.

Ook als u maar 1 keer de loonheffingskorting toepast, betaalt u soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat het belastingstelsel een oplopend tarief heeft. En ook andere bijtel- of aftrekposten een rol spelen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

U heeft meerdere inkomens

Heeft u meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan ook voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting krijgt. Doet u dit niet dan betaalt u te weinig belasting. Dit moet u later bijbetalen aan de Belastingdienst.  Of het verstandig is om de loonheffingskorting ergens toe te laten passen hangt af van uw totale inkomen. Meer informatie over loonheffingskorting en uw AOW, pensioen of andere uitkering, vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst houdt alleen rekening met uw totale inkomen. Het kan dus zijn dat als u al uw inkomens bij elkaar optelt, een deel van het inkomen in een hogere belastingschijf valt. Dan betaalt u mogelijk te weinig belasting en moet u waarschijnlijk geld terugbetalen aan de Belastingdienst.

U regelt dit zelf in MijnABP op de pagina ‘Pensioenuitkering’. Log in met DigiD. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen van DigiD activeert. Dit is nodig om uw loonheffingskorting aan te passen. Hoe? Bekijk de pagina met DigiD uitleg.

U betaalt mogelijk belasting in het land waar u woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in belastingverdragen. Daarin regelen landen onderling de bevoegdheid om belasting te heffen. Vraag bij de Nederlandse Belastingdienst om een vrijstelling van inhouding loonbelasting. Zo voorkomt u dat u in beide landen belasting betaalt. Voor deze vrijstellingsaanvraag heeft u een diensttijdoverzicht van uw pensioen nodig en het loonbelastingnummer van ABP. Dit is: 22 70 857 L 09. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie of bel met de Belastingtelefoon Buitenland 055-5 385 385 (vanuit het buitenland: +31 555 385 385).