Loonheffingskorting: hoe het werkt

U betaalt in Nederland belasting over uw salaris, uitkering of pensioen. Dit heet 'loonheffing'. U kunt korting krijgen op deze belasting. Dit heet ‘loonheffingskorting’. U kiest zelf of u wel of geen gebruik maakt van loonheffingskorting. Dit mag maar op 1 inkomen tegelijk.

Wat is loonheffingskorting

Loonheffingskorting is een korting op de belasting (loonheffing) die u betaalt. Hierdoor houdt u meer salaris, uitkering of pensioen over. Loonheffingskorting bestaat uit 2 delen: 

 • algemene heffingskorting, deze is voor iedereen

 • arbeidskorting, deze is voor iedereen boven 18 jaar die nog werkt

Uw totale inkomen bepaalt hoeveel loonheffingskorting u krijgt. Hoe hoger uw inkomen is, hoe lager de korting. 

Wel of geen loonheffingskorting toepassen

U bepaalt zelf of u wel of geen loonheffingskorting laat toepassen op uw inkomen. Dat is namelijk een persoonlijke keuze. Deze hangt af van de hoogte van uw totale inkomen, leefsituatie en persoonlijke voorkeur. Hieronder staan 2 voorbeelden. 

Voorbeeld: u heeft 1 inkomen
Bijvoorbeeld salaris van uw werkgever. Kiest u voor loonheffingskorting op uw salaris? Dan krijgt u elke maand netto meer salaris. Wilt u geen loonheffingskorting laten toepassen? Dan krijgt u elke maand netto minder salaris.

Voorbeeld: u heeft meer dan 1 inkomen
Bijvoorbeeld AOW en pensioen. Zorg er dan voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Doet u dit niet? Dan betaalt u te weinig belasting. Dit moet u later terugbetalen aan de Belastingdienst. 

De Belastingdienst kijkt elk jaar na of u genoeg belasting betaalt
De Belastingdienst rekent met uw totale inkomen. Hierdoor kan een deel van het inkomen in een hogere belastingschijf vallen. Dan betaalt u mogelijk te weinig belasting. De Belastingdienst vraagt dit geld achteraf terug. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst over loonheffingskorting.

Loonheffingskorting aanvragen of uitzetten

Hoe u uw keuze voor loonheffingskorting doorgeeft, hangt af van uw situatie. 

U gaat uw pensioen nog aanvragen
 

 • Gaat u op voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kiest u in MijnABP bij "Bekijk uw mogelijkheden" voor wel of geen loonheffingskorting.
 • Gaat u op of na uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan staat de keuze voor loonheffingskorting automatisch op nee. U kunt dit pas wijzigen nadat uw pensioen is ingegaan. U doet dit in MijnABP.

Uw pensioen is aangevraagd of u krijgt al pensioen
 

 • U kreeg van ons een brief waarin we uw pensioen toekennen. Maar uw pensioen is nog niet ingegaan. Neem contact met ons op. Samen passen we uw keuze aan.
 • U krijgt al pensioen. U verandert uw keuze voor loonheffingskorting in MijnABP bij "Uw gegevens". Hier past u zelf de keuze aan.

Alleenstaandeouderenkorting

Laat u loonheffingskorting toepassen op uw pensioen? Dan kunt u mogelijk een extra heffingskorting krijgen, namelijk alleenstaandeouderenkorting. U heeft recht hierop als:
 

 • Uw pensioen bij ons is hoger dan € 1.500 bruto per maand.
 • U laat loonheffingskorting toepassen op dit pensioen.
 • U volgens de Belastingdienst recht heeft op alleenstaandeouderenkorting.

U heeft volgens de Belastingdienst recht op alleenstaandeouderenkorting wanneer:

 • u van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden krijgt, of
 • de Belastingdienst u ziet als alleenstaande. Want uw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
 • u minder dan 100% AOW heeft opgebouwd. Want u woonde in het buitenland of u bent gemoedsbezwaarde. Daarom krijgt u geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Wilt u gebruikmaken van de alleenstaandeouderenkorting?

Belasting betalen als u in het buitenland woont

U betaalt mogelijk 2 keer belasting. 1 keer in het land waar u woont, En 1 keer in Nederland. Voorkom dat u in beide landen belasting betaalt. Vraag bij de Nederlandse Belastingdienst een vrijstelling van inhouding loonbelasting aan. Voor deze vrijstellingsaanvraag heeft u een diensttijdoverzicht van uw pensioen nodig en het loonbelastingnummer van ABP. Dit is: 22 70 857 L 09. U kan dit aanvragen, omdat Nederland met een aantal landen afspraken heeft gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in belastingverdragen. Daarin regelen landen onderling de bevoegdheid om belasting te heffen. Bel voor meer informatie met de Belastingtelefoon Buitenland 0800 - 05 43 (vanuit het buitenland:  +31 555 385 385).

Video: loonheffingskorting bij ABP

final-step-980583d984

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!