Uw jaarlijkse pensioenoverzicht

In het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij ABP.

 

En hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet verandert. In het pensioenoverzicht staan de brutobedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. En het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. U kunt uw pensioenoverzicht en andere post van ABP ook digitaal ontvangen.

We versturen vanaf maart de overzichten. Door de grote hoeveelheid kan ABP niet alles ineens sturen. In MijnABP vindt u een kopie van uw laatste pensioenoverzicht en een archief van eerdere pensioenoverzichten.

Bekijk de UPO-toelichting

Op uw pensioenoverzicht ziet u de brutobedragen die u ontvangt bij pensionering of arbeidsongeschiktheid en die uw partner en kinderen ontvangen als u overlijdt. Deze bedragen zijn berekend op basis van uw gegevens op 1 januari.

In MijnABP ziet u de bedragen die zijn berekend op basis van uw huidige gegevens. Bovendien ziet u in MijnABP niet alleen de bruto-, maar ook de nettobedragen.