Uw jaarlijkse pensioenoverzicht

In het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij ABP.

En hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet verandert. In het pensioenoverzicht staan de brutobedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. En het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. U kunt uw pensioenoverzicht en andere post van ABP ook digitaal ontvangen.

We versturen vanaf juli de overzichten. ABP verstuurt elk jaar zo’n 1,1 miljoen pensioenoverzichten.

Door deze hoeveelheid kan ABP niet alles ineens sturen. In MijnABP vindt u een kopie van uw laatste pensioenoverzicht en een archief van eerdere pensioenoverzichten.

Op uw pensioenoverzicht ziet u de brutobedragen die u ontvangt bij pensionering of arbeidsongeschiktheid en die uw partner en kinderen ontvangen als u overlijdt. Deze bedragen zijn berekend op basis van uw gegevens op 31 december 2015.

In MijnABP ziet u de bedragen die zijn berekend op basis van uw huidige gegevens. Bovendien ziet u in MijnABP niet alleen de bruto-, maar ook de nettobedragen.

Kies ervoor om uw pensioenoverzicht digitaal te ontvangen. Dat scheelt papier. Bovendien is deze altijd beschikbaar.

Uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen