Uw jaarlijkse pensioenoverzicht

In het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij ABP.

En hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet verandert. In het pensioenoverzicht staan de brutobedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. En het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. U kunt uw pensioenoverzicht en andere post van ABP ook digitaal ontvangen.