Nieuwe baan bij overheid of onderwijs

U heeft een nieuwe baan bij overheid en onderwijs. U kunt uw partner aanmelden, uw pensioen aanvullen of uw pensioen meenemen naar ABP.

Vanaf nu bouwt u automatisch pensioen op bij ABP. Ook als u van werkgever verandert binnen overheid en onderwijs. Heeft u ABP ExtraPensioen? Vraag uw nieuwe werkgever dan de premie hiervoor van uw salaris in te houden.

Door uw partner aan te melden bij ABP ontvangt hij nabestaandenpensioen als u overlijdt. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw partner automatisch recht op ABP NabestaandenPensioen.

Meer over partner aanmelden

Als u minder gaat werken, kunt u uw pensioen aanvullen. Zo heeft u ook straks als u niet meer werkt nog een inkomen.

Mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen

Waardeoverdracht is als u uw opgebouwde pensioen van een andere pensioenuitvoerder meeneemt naar ABP. U kunt (kosteloos) waardeoverdracht aanvragen na uw eerste werkdag.

Lees meer over waardeoverdracht