Overstappen van pensioenregeling voor militairen naar burgerregeling en andersom

U bent van de ABP-pensioenregeling voor militairen overgestapt naar de Burgerpensioenregeling van ABP of andersom. Of u bent deelnemer geworden van beide regelingen bij dezelfde werkgever. Uw pensioen wordt automatisch overgedragen als u van regeling verandert. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

De pensioenregelingen voor burgers en van militairen zijn voor het grootste deel gelijk aan elkaar. Er zijn ook enkele verschillen. U ziet hieronder 3 voorbeelden van verschillen en overeenkomsten.

Belangrijkste verschillen tussen de regelingen van Defensie en voor burgers

Belangrijkste overeenkomsten binnen de regeling voor militairen en voor burgers

Bekijk per onderwerp de overeenkomensten en verschillen

Franchise/opbouwpercentage

 • Burgerregeling: uw opbouwpercentage en franchise zijn afhankelijk van uw jaarinkomen. U ziet op de startbrief en uw Uniform Pensioenoverzicht wat de opbouwpercentages en franchise zijn. 
 • Pensioenregeling voor militairen: uw opbouwpercentage en franchise zijn afhankelijk van uw leeftijd. U ziet op de startbrief en uw Uniform Pensioenoverzicht wat de opbouwpercentages en franchise zijn.

Pensioenleeftijd

 • Burgerregeling: de richtleeftijd is uw AOW-leeftijd. U kunt eerder met pensioen als u dat wilt. Dit kan op zijn vroegst vanaf 60 jaar.
 • Pensioenregeling voor militairen: de pensioenleeftijd is afhankelijk van de regeling waar u onder valt. De pensioenleeftijd in de oude diensteinderegeling (oDER) is 65 jaar. In de nieuwe diensteinderegeling (nDER) is dit de AOW-leeftijd. 

Waardeoverdracht

 • Burgerregeling: de waardeoverdracht vindt automatisch plaats. 
 • Pensioenregeling voor militairen: de waardeoverdracht vindt automatisch plaats. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 • Burgerregeling: arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op gegevens van het UWV. 
 • Pensioenregeling voor militairen: arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op gegevens van het UWV. Het invaliditeitspensioen wordt gebaseerd op gegevens vanuit Bureau Bijzondere Regelingen Defensie (BRD).

Bijspaarmogelijkheden

 • Burgerregeling: u kunt gebruikmaken van vrijwillige voortzetting, aanvulling tijdens Werkloosheid (ww) en ABP Extra Pensioen.
 • Pensioenregeling voor militairen: u kunt gebruikmaken van vrijwillige voortzetting, aanvulling tijdens Werkloosheid (ww) en ABP Extra Pensioen.

Pensioenkeuzes

 • Burgerregeling: de pensioenkeuzes zijn grotendeels gelijk. U kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan of met deeltijdpensioen te gaan.
 • Pensioenregeling voor militairen: de pensioenkeuzes zijn grotendeels gelijk. U kunt er niet voor kiezen om eerder met pensioen te gaan of met deeltijdpensioen te gaan. U kunt wel gebruik maken van uitkering gewezen militairen (UGM) en Verhoging ‘Tegemoetkoming AOW-hiaat’.