• Contact

Overstappen van pensioenregeling binnen ABP: hoe werkt het?

U bent van de ABP-pensioenregeling voor militairen overgestapt naar de ABP-pensioenregeling voor burgers of andersom. Of u bent deelnemer geworden van beide regelingen bij dezelfde werkgever. Uw pensioen wordt automatisch overgedragen als u van regeling verandert. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Op deze pagina bekijkt u per onderwerp de overeenkomsten en verschillen tussen de regelingen voor militairen en burgers.

Verschillen tussen de regelingen voor militairen en voor burgers

 • De pensioenleeftijden kunnen verschillen.
 • U kunt niet met vroegpensioen of deeltijdpensioen als u pensioen opbouwt in de pensioenregeling voor militairen.
 • U kunt gebruik maken van uitkering gewezen militairen (UGM).
 • De opbouwpercentages en franchises verschillen.

Overeenkomsten binnen de regeling voor militairen en voor burgers

Franchise/opbouwpercentage

 • Pensioenregeling voor burgers: uw opbouwpercentage en franchise zijn afhankelijk van uw jaarinkomen. U ziet op de startbrief en uw Uniform Pensioenoverzicht wat de opbouwpercentages en franchise zijn. 
 • Pensioenregeling voor militairen: uw opbouwpercentage en franchise zijn afhankelijk van uw leeftijd. U ziet op de startbrief en uw Uniform Pensioenoverzicht wat de opbouwpercentages en franchise zijn.

Pensioenleeftijd

 • Pensioenregeling voor burgers: de richtleeftijd is uw AOW-leeftijd. U kunt eerder met pensioen als u dat wilt. Dit kan op zijn vroegst vanaf 60 jaar.
 • Pensioenregeling voor militairen: de pensioenleeftijd is afhankelijk van de regeling waar u onder valt. De pensioenleeftijd in de oude diensteinderegeling (oDER) is 65 jaar. In de nieuwe diensteinderegeling (nDER) is dit de AOW-leeftijd. 

Waardeoverdracht

 • Pensioenregeling voor burgers: de waardeoverdracht vindt automatisch plaats. 
 • Pensioenregeling voor militairen: de waardeoverdracht vindt automatisch plaats. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 • Pensioenregeling voor burgers: arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op gegevens van het UWV. 
 • Pensioenregeling voor militairen: arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op gegevens van het UWV. Het invaliditeitspensioen wordt gebaseerd op gegevens vanuit Bureau Bijzondere Regelingen Defensie (BRD).

Bijspaarmogelijkheden

 • Pensioenregeling voor burgers: u kunt gebruikmaken van vrijwillige voortzetting, aanvulling tijdens Werkloosheid (ww) en ABP Extra Pensioen.
 • Pensioenregeling voor militairen: u kunt gebruikmaken van vrijwillige voortzetting, aanvulling tijdens Werkloosheid (ww) en ABP Extra Pensioen.

Pensioenkeuzes

 • Pensioenregeling voor burgers: de pensioenkeuzes zijn grotendeels gelijk. U kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan of met deeltijdpensioen te gaan.
 • Pensioenregeling voor militairen: de pensioenkeuzes zijn grotendeels gelijk. U kunt er niet voor kiezen om eerder met pensioen te gaan of met deeltijdpensioen te gaan. U kunt wel gebruik maken van uitkering gewezen militairen (UGM).

Meer weten over de verschillende regelingen

Wilt u meer weten over de verschillende regelingen? Lees dan uitgebreide informatie over de pensioenregeling voor militairen en pensioenregeling voor burgers
final-step-d46a40a01a

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!