Een bedrag in 1 keer

Een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer opnemen. U kunt er vanaf 2023 voor kiezen.

U krijgt dan tot maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen op uw rekening gestort. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag in 1 keer betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt. Eerder was de ingangsdatum 1 januari 2022. Omdat er in de Eerste Kamer vragen zijn gesteld over de uitvoerbaarheid, is de invoering een jaar uitgesteld.

Als de wetgeving uiteindelijk definitief is vastgesteld, dan biedt ook ABP de mogelijkheid om vanaf 2023 een bedrag in 1 keer op te nemen. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat het in uw geval kan betekenen. We kunnen u dus nog geen berekeningen geven of voorbeeldbedragen noemen.
De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in 1 keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als u hiervoor kiest, dan wordt het bedrag uitgekeerd op het moment dat u met pensioen gaat. U mag dan zelf kiezen waaraan u het geld besteedt.
Een bedrag in 1 keer op uw bankrekening kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag in 1 keer en uw persoonlijke situatie.
In het wetsvoorstel is het niet mogelijk om voor een pensioenbedrag in 1 keer te kiezen in combinatie met een hogere maandelijkse pensioenuitkering. Bij die laatste krijgt u een hogere pensioenuitkering, bijvoorbeeld tot aan uw AOW-leeftijd. U moet dus kiezen of u een bedrag in 1 keer wilt of tijdelijk een hogere uitkering.
Hulp nodig?