Een bedrag in 1 keer

U kunt straks een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer opnemen. De beoogde ingangsdatum voor deze nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2023.

U krijgt dan tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag in 1 keer betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2023. Op dit moment is er echter nog geen definitieve wetgeving. De wet zoals de Eerste en de Tweede Kamer die eerder dit jaar hebben aangenomen, wordt nog gewijzigd. Hiervoor moet het kabinet nog een wetsvoorstel indienen, dat door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Zodra we meer weten, leest u het op deze website.
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat deze nieuwe keuzemogelijkheid voor u betekent. Hiervoor moeten we wachten op de definitieve wetgeving. Vervolgens moeten we onze systemen hierop aanpassen. We verwachten u een half jaar voordat de keuzemogelijkheid ingaat, te kunnen informeren over wat het voor u persoonlijk betekent.
De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in 1 keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als u hiervoor kiest, dan krijgt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. U kunt met dit bedrag bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen, maar u kunt er ook van op vakantie gaan. De besteding van dit bedrag in 1 keer is dus aan u.
Een bedrag in 1 keer op uw bankrekening ontvangen, kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte. Of voor eventuele toeslagen die u ontvangt, zoals huurtoeslag. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt onder meer af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en uw persoonlijke situatie.
Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen van ABP. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u dan een lagere pensioenuitkering. Deze keuzemogelijkheid kunt u echter niet combineren met een bedrag in 1 keer. U moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag in 1 keer.

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de keuzemogelijkheid "bedrag in 1 keer".

Q: Wat betekent deze nieuwe keuzemogelijkheid nu eigenlijk?
A: De mogelijkheid “bedrag in 1 keer” betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat ervoor kunt kiezen een gedeelte van uw totale pensioenbedrag in 1 keer te laten uitbetalen. U kunt vervolgens zelf bepalen hoe u dit bedrag wilt besteden, bijvoorbeeld voor het maken van een verre reis of bij de aankoop van een nieuwe woning.

Q: Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van de keuzemogelijkheid “bedrag in 1 keer”?
A: De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2023. Op dit moment is er echter nog geen definitieve wetgeving. Zodra we meer weten, leest u het op deze website. 

Q: Welk bedrag zou ik in 1 keer kunnen ontvangen?
A: U mag op pensioendatum maximaal 10% van uw totale ouderdomspensioen in 1 keer opnemen. Helaas kunnen we op dit moment nog geen bedragen noemen of berekeningen maken. Zodra er een definitief besluit is genomen over de invoering en de inhoud van deze keuzemogelijkheid, gaan we direct aan de slag om u hierover zo goed mogelijk te informeren.

Q: Mag ik het bedrag in 1 keer vrij besteden?
A: Ja, dit bedrag is vrij besteedbaar.

Q: Wat zijn de gevolgen voor mijn levenslange pensioenuitkering als ik kies voor een bedrag in 1 keer?
A: Wanneer u op pensioendatum kiest voor een bedrag in 1 keer, zal uw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager worden. Helaas kunnen we op dit moment nog geen bedragen noemen of berekeningen maken.

Q: Kan het ontvangen van een bedrag in 1 keer gevolgen hebben voor mijn belastingaangifte of toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)?
A: Ja, Een bedrag in 1 keer op uw bankrekening kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag in 1 keer en uw persoonlijke situatie.

Q: Kan ik straks deze keuzemogelijkheid combineren met andere keuzemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een hoog/laag pensioen, waarbij ik eerst een hogere pensioenuitkering ontvang en na AOW-leeftijd een lagere pensioenuitkering?
A: Het combineren van een bedrag in 1 keer met de keuzemogelijkheid waarbij je eerst een hoger pensioen ontvangt en later een lager is niet mogelijk. Ook de combinatie van een bedrag in 1 keer met een AOW-overbruggingspensioen is niet toegestaan.

Q: Ik heb maar een heel klein pensioen, kan ik dan toch gebruikmaken van een bedrag in 1 keer?
A: Dat is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenuitkering. U kunt geen bedrag in 1 keer opnemen als uw pensioenuitkering daardoor onder de afkoopgrens (€ 520,35 per jaar in 2022) komt.

Q: Ik denk erover na om met pensioen te gaan. Is het voor mij verstandig om hiermee te wachten totdat deze nieuwe keuzemogelijkheid er is?
A: De beoogde ingangsdatum voor deze nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2023. Of het voor u verstandig is om hierop te wachten, is moeilijk te zeggen. Ook omdat we nog geen bedragen kunnen noemen of berekeningen kunnen maken en omdat de exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid nog niet bekend is. Zodra er meer duidelijkheid is over deze keuzemogelijkheid zullen we u hierover informeren.

Q: Die 10% die ik in 1 keer kan opnemen, is die gelijk aan 10% van de Pensioenpot die ik op MijnABP zie?
A: Nee, u kunt niet 10% van uw Pensioenpot op MijnABP als indicatie gebruiken voor uw bedrag in 1 keer. Dit komt met name doordat de Pensioenpot op MijnABP zowel uw opgebouwde ouderdomspensioen als ook het opgebouwde nabestaandenpensioen bevat. Het bedrag in 1 keer is een percentage van alleen uw opgebouwde ouderdomspensioen.

Q: Kan ik kiezen voor een bedrag in 1 keer als ik eerder met pensioen ga?
A: Ja dat kan. Maar u kunt deze keuze niet combineren met een hoog/laag pensioen.

Q: Heeft de keuze voor een bedrag in 1 keer gevolgen voor mijn partnerpensioen?
A: Nee. Het bedrag in 1 keer heeft alleen betrekking op het opgebouwde ouderdomspensioen, dus het partnerpensioen blijft volledig in stand. Kiest u ervoor om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, ontvangt u ook over dat gedeelte een bedrag in 1 keer. Hiervoor is wel toestemming nodig van uw partner.

Q: Heeft het bedrag in 1 keer gevolgen voor de verdeling van mijn pensioen bij scheiding? 
A: De keuzes die u maakt ten aanzien van uw pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van uw ex-partner. Als u kiest voor een bedrag in 1 keer, krijgt uw ex-partner ook een bedrag in 1 keer van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie gekozen hebben.

Q: Als mijn pensioen al volledig is ingegaan op 1-1-2023 kan ik dan toch nog een bedrag in 1 keer opnemen?
A: Nee, dat is helaas niet mogelijk. De beoogde ingangsdatum van deze keuzemogelijkheid is 1-1-2023 en geldt alleen voor deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan.

Q: Als ik vóór 01-01-2023 een deeltijdpensioen opneem (bijvoorbeeld 20%), kan ik dan op 01-01-2023 voor het overige gedeelte (in dit voorbeeld 80%) nog gebruik maken van de mogelijkheid voor een bedrag in 1 keer?
A: Ja dat kan. Voor ieder pensioen dat na 1-1-2023 wordt aangevraagd geldt dat over dat (deel van het) pensioen maximaal 10 procent als bedrag in 1 keer kan worden aangevraagd.

Q: Mag ik de uitbetaling van het bedrag in 1 keer uitstellen?
A: Als u in de eerste maanden van het jaar de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u minder belasting over het bedrag in 1 keer dan wanneer u pas later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de een netto méér overhoudt dan de ander. Daarom heeft het kabinet besloten dat deelnemers die met pensioen gaan in de maand waarin ze de AOW-leeftijd bereiken of op de 1e van de maand erna, de uitbetaling van het bedrag in 1 keer mogen doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Zo vallen zij ook in het gunstige belastingtarief.

Hulp nodig?