Een bedrag in 1 keer

Een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer opnemen. U kunt er vanaf 2023 voor kiezen.

U krijgt dan tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag in 1 keer betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt. Eerder was de ingangsdatum 1 januari 2022. Deze is nu met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit geeft pensioenfondsen de tijd om deze nieuwe keuzemogelijkheid goed te kunnen uitvoeren. Ook moet de exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid de komende tijd nog verder worden besproken door de betrokken partijen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren.

Als de wetgeving en inhoud uiteindelijk definitief zijn vastgesteld, biedt ook ABP de mogelijkheid om vanaf 2023 een bedrag in 1 keer op te nemen. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat het in uw geval kan betekenen. We kunnen u dus nog geen berekeningen geven of voorbeeldbedragen noemen.
De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in 1 keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als u hiervoor kiest, dan krijgt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. U kunt met dit bedrag bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen, maar u kunt er ook van op vakantie gaan. De besteding van dit bedrag in 1 keer is dus aan u.
Een bedrag in 1 keer op uw bankrekening kan wel gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag in 1 keer en uw persoonlijke situatie.
Het is in het wetsvoorstel nog niet mogelijk om de keuzemogelijkheid voor een pensioenbedrag in 1 keer te combineren met de keuzemogelijkheid om eerst meer en later minder pensioen te ontvangen. Kiest u dus ervoor eerst een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen, bijvoorbeeld tot aan uw AOW-leeftijd en vervolgens een lagere maandelijkse pensioenuitkering? Dan kunt u die keuze nog niet combineren met de keuze voor een bedrag in 1 keer.
Hulp nodig?