wijzigingen pensioenreglement

Het inkooptarief is op basis van de dekkingsgraad;

Het doel van het inkooptarief is dat de inkoop dekkingsgraad neutraal plaatsvindt. De dekkingsgraad en de RTS (Rentetermijnstructuur) wijzigen continu. Om aan te sluiten bij het doel, is vaststelling op jaarbasis onvoldoende; hoe later het inkoopmoment ten opzichte van het moment van vaststelling van het tarief, hoe groter de kans dat de inkoop in werkelijkheid niet dekkingsgraad neutraal plaatsvindt.

Binnen nettopensioen hebben mensen shoprecht;

Door de introductie van shoprecht is het belangrijk dat het inkooptarief in lijn ligt met het inkooptarief van andere marktpartijen. Het verhogen van de frequentie van vaststelling van het tarief mitigeert het risico dat het tarief van het fonds niet marktconform is door veranderende renteniveaus.