• Contact

Uw Uniform Pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over uw pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen.

 

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

  • uw pensioenopbouw tot 1 januari 2024
  • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt
  • welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd

U kunt ervoor kiezen uw ABP-post digitaal te ontvangen. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.

 

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Geen (huidige) partner bekend' op uw pensioenoverzicht. 

 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u:

  • de naam van uw pensioenfonds
  • de naam van uw pensioenregeling
  • de dag waarop u bij ABP bent gestart met pensioen opbouwen en de dag waarop u bent gestopt met pensioen opbouwen
  • de pensioenleeftijd die voor u geldt bij ABP

 

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u bij ons heeft opgebouwd. Dit is de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Dit is het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf uw AOW-leeftijd, zolang als u leeft.


Bent u geboren voor 1 maart 1957, dan zijn de gegevens in uw pensioenoverzicht gebaseerd op uw AOW-leeftijd van 66 jaar en 10 maanden
Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is één van de afspraken uit het pensioenakkoord. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. 

Bent u geboren op of na 1 maart 1957 en voor 1 januari 1961
Dan zijn de gegevens in dit pensioenoverzicht gebaseerd op uw AOW-leeftijd 67 jaar

Bent u geboren op of na 1 januari 1958, dan zijn de gegevens in uw pensioenoverzicht gebaseerd op uw AOW-leeftijd van 67 jaar
De overheid heeft aangekondigd dat de AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden gaat.

Na 30 september 2028 stijgt de AOW-leeftijd verder, afhankelijk van de levensverwachting.

Alleenstaandenpensioen

Staat er een bedrag aan alleenstaandenpensioen op uw pensioenoverzicht? Dit is een bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw pensioen. Deze aanvulling is in de genoemde pensioenbedragen opgenomen. Er zijn 3 voorwaarden voor het ontvangen van alleenstaandenpensioen: 1) Op uw pensioendatum heeft u geen partner, 2) U moet bij ABP pensioen hebben opgebouwd vóór 1995, 3) U ontvangt een AOW voor ongehuwden van de Sociale Verzekeringsbank.

Krijgt u na uw pensioendatum een partner? Dan vervalt deze aanvullende pensioenuitkering.

 

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw pensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Heeft u gekozen voor conversie?
Een deel van uw pensioen is dan omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit deel is al in mindering gebracht op het pensioenbedrag dat u ziet op uw pensioenoverzicht.

 

Heeft u eerder een FVP-bijdrage ontvangen?

Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

 

ABP ExtraPensioen

In het pensioenoverzicht staat: ‘Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?’. Uw ABP ExtraPensioen is verwerkt in uw pensioenbedrag.

Meer informatie over ABP ExtraPensioen

 

Waar is geen rekening mee gehouden in dit pensioenoverzicht?

Uw scheiding als u op of na 1 januari 2024 een verzoek heeft ingediend voor het verdelen van uw pensioen. Houd er rekening mee dat een deel van uw pensioen mogelijk naar uw ex-partner gaat. Uw pensioen wordt daardoor lager dan nu op uw pensioenoverzicht staat.

 

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

Als u overlijdt en u heeft een partner en kinderen, dan krijgen zij mogelijk een nabestaandenpensioen. Dit is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting en premie zorgverzekering vanaf.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

 

Uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van ABP NabestaandenPensioen? Dan is het deel van het ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in het pensioenoverzicht ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt ook wel Bijzonder Nabestaandenpensioen genoemd. Lees op deze pagina meer over het nabestaandenpensioen voor de ex-partner.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op nabestaandenpensioen? Dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt. Op uw pensioenoverzicht staat of wij dit al hebben verwerkt in de bedragen.

Bent u na 1 januari 2024 gescheiden? Dan is hier in de getoonde bedragen nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw nabestaandenpensioen gaat dan mogelijk naar uw ex-partner.

 

Kinderen

Als u overlijdt en u heeft kinderen, dan krijgen zij mogelijk nabestaandenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg-, adoptie- of stiefkinderen. Lees meer over nabestaandenpensioen voor de kinderen.

 

Heeft u bijgespaard voor ABP PartnerPlusPensioen of ABP PartnerPlusPensioen Politie?

Tot 1 januari 2016 kon u sparen voor extra nabestaandenpensioen. Het bijgespaarde ABP PartnerPlusPensioen (Politie) is een aanvulling bij overlijden voor en na 65 jaar. Dit is meegenomen in de bedragen op uw pensioenoverzicht.

Risico

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

 

Wat als het mee- of tegenzit?

Hier vindt u meer informatie over de verschillende scenario's.

Welvaartsvast

 

Verhogen of verlagen van uw pensioen

ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen (indexatie). Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Per 1 januari 2024 hebben wij de pensioenen met 3,03% verhoogd. Bekijk meer informatie over indexatie.

 

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld overlijden, trouwen of samenwonen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw AOW-leeftijd. Dit pensioen wordt berekend door uw pensioenaanspraken opgebouwd op de verschillende pensioenrekenleeftijden (65 jaar en/of 67 jaar en/of 68 jaar) om te rekenen naar uw pensioen op uw persoonlijke AOW-leeftijd. Voor deze omrekening wordt gebruikt gemaakt van omrekenfactoren.

Deze omrekenfactoren kunnen elk jaar op 1 januari wijzigen. Daardoor kan uw pensioenuitkering op uw AOW-leeftijd hoger of lager uitvallen dan het jaar ervoor. Deze omrekenfactoren voor het nieuwe jaar zijn elk jaar vanaf eind november beschikbaar. In MijnABP rekent u met actuele getallen, dus met de omrekenfactoren die op dat moment gelden.

 

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Bel gerust onze klantenservice op het telefoonnummer 045 579 60 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.