ABP in de media

In onze pensioenregeling zorgen we ervoor dat iedere deelnemer het pensioen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Die regeling is echter best complex en roept wel eens vragen op. Of leidt tot onduidelijkheden. Televisieprogramma’s als Meldpunt en Kassa besteden hier geregeld aandacht aan. Omdat we u via onze site zo goed mogelijk willen helpen met eventuele vragen over de onderwerpen in deze programma’s, vindt u hieronder meer informatie.

Wordt uw vraag niet beantwoord door informatie op onze site, neem dan gerust contact met ons op.

 

Als u pensioen opbouwt bij ABP hebben uw partner en kinderen in de meeste gevallen recht op nabestaandenpensioen. Hier gelden wel regels voor. Zo is het onder meer van belang om uw partner aan te melden. 

Meer weten? Lees alles over nabestaandenpensioen op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Bij ABP kunt u recht hebben op een aanvulling van uw pensioen, als u en uw partner vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. Die aanvulling kennen we in principe automatisch toe als u beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook tweeverdieners die vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd bij ABP en een ander pensioenfonds opbouwden, hebben mogelijk recht op een aanvulling. Dit kunt u zelf aanvragen. 

Meer weten? Lees alles over de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’ op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Het voorwaardelijk pensioen is een verhoging van uw pensioen bij ABP. Dit is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Het is voorwaardelijk, omdat het nog kan komen te vervallen. Namelijk als u uw baan verliest, bijvoorbeeld omdat u arbeidsongeschikt raakt. Bent u 60 jaar of ouder als u uw baan verliest? Dan is er een mogelijkheid om dit pensioen ‘veilig te stellen’, zodat het niet vervalt. 

Meer weten? Op onze informatiepagina over voorwaardelijk pensioen leest u hoe dit veiligstellen werkt en of u hiervoor in aanmerking komt. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Sinds begin dit jaar wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor gepensioneerden van wie het pensioen bij ABP voor de AOW-leeftijd is ingegaan. Voor hen past ABP automatisch het pensioen aan op de nieuwe lagere AOW-leeftijd. Dit om eventuele naheffingen van de Belastingdienst te voorkomen. Gepensioneerden kunnen er echter ook voor kiezen om dit niet automatisch te laten aanpassen. 

Meer weten? Lees alles over de effecten van de verschuiving van de AOW-leeftijd op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.