Uit elkaar gaan

Als u en uw partner uit elkaar gaan, moet u samen afspraken maken over hoe u het pensioen verdeelt.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?

U heeft uw partner eerder aangemeld bij ABP en u gaat uit elkaar? Meld uw ex-partner dan af in MijnABP.

Meldt u uw ex-partner niet af, dan loopt de opbouw van het nabestaandenpensioen door. U kunt met uw ex-partner bespreken of deze af wil zien van het nabestaandenpensioen.

Uw partner heeft recht op een deel van uw pensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw partner heeft recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook heeft uw partner recht op nabestaandenpensioen als u overlijdt. Het is belangrijk dat u stilstaat bij de verdeling van uw ouderdomspensioen. Ook kunt u afspraken maken over het afzien van het nabestaandenpensioen.

Sommige aanvullingen worden verdeeld, sommige vervallen

Krijgt u bij uw ouderdomspensioen een aanvulling omdat u voor 1986 niet verzekerd bent geweest voor de AOW? Of krijgt u een aanvulling omdat u voor 1986 tegelijkertijd bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd? En was u in die periode gehuwd met uw partner? Dan worden deze aanvullingen ook verdeeld.

Krijgt u een aanvulling omdat uw partner voor 1986 niet verzekerd is geweest voor de AOW? Of krijgt u een aanvulling omdat uw partner voor 1995 tegelijkertijd bij ABP of ergens anders pensioen heeft opgebouwd? U krijgt deze aanvullingen omdat u een partner heeft. Als u en uw partner uit elkaar gaan vervallen die.

Hulp nodig?