Uit elkaar gaan

Scheiden of uit elkaar gaan heeft ook gevolgen voor uw pensioen.
Wat moet u weten en regelen? Wilt u eerst weten hoe u er voor staat? In MijnABP krijgt u wat meer inzicht in uw financiële situatie.