Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben uw partner en kinderen meestal recht op nabestaandenpensioen. Soms moeten zij contact met ons opnemen. Als uw partner is overleden, dan hoeft u ons dat alleen door te geven als u in het buitenland woont.

Het ABP-pensioen stopt op de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden. Uw partner ontvangt:
  • ABP NabestaandenPensioen.
  • ABP PartnerPlusPensioen, als u daarvoor heeft gekozen.
  • Eventueel Anw.
  • Eventuele aanvullingen en compensaties van ABP.

Hebben uw nabestaanden geen of een gedeeltelijke Anw? Dan kunnen wij het nabestaandenpensioen aanvullen met de Anw-compensatie.

U hoeft het overlijden van uw partner niet aan ons door te geven. Wij krijgen dat automatisch door van de gemeente. Heeft u recht op ABP NabestaandenPensioen? U ontvangt van ons een formulier. Als u dit invult en naar ons terugstuurt, controleren wij of u nabestaandenpensioen krijgt.

Het overlijden van uw partner moet u zelf aan ons doorgeven. Wij krijgen dat niet automatisch door van de gemeente. Heeft u recht op ABP NabestaandenPensioen? Om dit na te gaan, hebben we nodig:
  • Een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente.
  • Een overlijdensakte van een notaris.
  • Uw burgerservicenummer.
Stuur dit naar:

ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland