Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben uw partner en kinderen meestal recht op nabestaandenpensioen. Soms moeten zij contact met ons opnemen. Als uw partner is overleden, dan hoeft u ons dat alleen door te geven als u in het buitenland woont.

Het ABP-pensioen stopt op de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden. Uw partner ontvangt eventueel:
  • ABP NabestaandenPensioen
  • ABP PartnerPlusPensioen, als u daarvoor heeft gekozen
  • overlijdensuitkering
  • Anw
  • aanvullingen en compensaties van ABP

Hebben uw nabestaanden geen of een gedeeltelijke Anw? Dan kunnen wij het nabestaandenpensioen aanvullen met de Anw-compensatie.

U hoeft het overlijden van uw partner niet aan ons door te geven. Wij krijgen dat automatisch door van de gemeente. Heeft u recht op ABP NabestaandenPensioen? U ontvangt van ons een formulier. Als u dit invult en naar ons terugstuurt, controleren wij of u nabestaandenpensioen krijgt.

Het overlijden van uw partner moet u zelf aan ons doorgeven. Dan zorgen wij ervoor dat als uw partner een pensioenuitkering ontving, deze wordt beëindigd. Én wij controleren direct of u recht heeft op een nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:
  • óf een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente
  • óf een overlijdensakte van een notaris
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen, stuur ons dan ook uw burgerservicenummer (BSN) en rekeningnummer toe.

ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland

Heeft u geen BSN of sofinummer?

Stuur ons dan toch alvast de overlijdensakte. Vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden.

Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA  Heerlen