Overlijden

Er komt veel op u af als uw partner overlijdt. Ook op financieel gebied. Wij willen u zoveel mogelijk helpen hierbij. Daarom zetten we voor u op een rij wat u van ons kunt verwachten.

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Wij willen u helpen inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als wij nog niet alle informatie hebben, ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
  • via MijnABP in abp.nl of
  • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:
  • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
  • een overlijdensakte van een notaris
  • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
  • uw rekeningnummer

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland


Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.

Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.
Als ex-partner heeft u mogelijk recht op ABP NabestaandenPensioen. Als wij nog niet alle informatie hebben, ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
  • via MijnABP in abp.nl of
  • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

Voorwaardelijk pensioen is een verhoging van uw ABP KeuzePensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

Hulp nodig?