• Contact

Overlijden

Klik op de situatie die bij u past

Nabestaandenpensioen: hoe het werkt

Wanneer u overlijdt, wilt u dat uw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven. Bekijk wat er in uw situatie geregeld is. En of u nog wat moet doen. Ook leest u meer over het pensioen voor nabestaanden.

Wat is nabestaandenpensioen

De partner, ex-partner en de kinderen van een overledene kunnen recht hebben op nabestaandenpensioen. Nabestaandenpensioen is een verzamelnaam. Eigenlijk hebben we het over 2 verschillende zaken: nabestaandenpensioen voor de (ex-)partner en nabestaandenpensioen voor kinderen. Dit wordt ook wel partnerpensioen genoemd voor (ex-)partners. Of wezenpensioen voor kinderen (hieronder kunnen ook pleegkinderen, geadopteerde kinderen of stiefkinderen vallen).

De partner en kinderen krijgen in de meeste gevallen een nabestaandenpensioen als de persoon overlijdt die pensioen bij ons opbouwt of heeft opgebouwd. Een ex-partner kan ook recht hebben op een nabestaandenpensioen. Bij ABP bouwt iedere deelnemer nabestaandenpensioen op. Dus ook als er geen partner is. Als er op de ingangsdatum van het pensioen geen partner is, dan verhogen wij het ouderdomspensioen met het nabestaandenpensioen dat vanaf 1 juli 1999 is opgebouwd.

Nabestaandenpensioen voor (ex-)partners

Het nabestaandenpensioen (of partnerpensioen) is bedoeld voor de partner of mogelijke ex-partner. Het nabestaandenpensioen kan veranderen als er iets wijzigt in de persoonlijke situatie van de nabestaande. Bijvoorbeeld als de nabestaande een nieuwe partner krijgt. De uitkering gaat in vanaf het moment dat de deelnemer overlijdt en stopt wanneer de (ex-)partner overlijdt. 

Nabestaandenpensioen voor kinderen

Wezenpensioen is het nabestaandenpensioen voor kinderen. Dat wordt betaald vanaf het moment dat de partner overlijdt tot het kind 25 jaar wordt. Daarna stopt het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door te worden geven dat er kinderen zijn. 

Geadopteerde kinderen, stief- of pleegkinderen

Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres zijn ingeschreven en de persoon die pensioen opbouwt bij ABP draagt bij in de kosten van levensonderhoud. Zij moeten na uw overlijden zelf of via de partner/voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.

Video: wat is nabestaandenpensioen

final-step-3e57173c17

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!