Pensioen aanvragen

Wilt u op of rond uw AOW-leeftijd met pensioen, dan hoeft u niets te doen. Zes maanden van tevoren ontvangt u van ons bericht hoe u uw pensioen kunt aanvragen.

Wilt u voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen? Dan moet u zelf actie ondernemen. U kunt vanaf zes maanden voordat u met pensioen gaat uw pensioen aanvragen.
Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. Als ABP loonheffingskorting voor u toepast, blijft er dus meer pensioenuitkering voor u over. Deze korting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Vanaf uw AOW-leeftijd passen wij niet meer automatisch de loonheffingskorting toe.

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer hulp bij uw keuze

U vraagt uw pensioen aan in MijnABP. U doorloopt stap voor stap alle keuzes die u heeft en ziet in uw pensioenplan direct wat dit financieel voor u betekent. Daarna kunt u uw pensioen direct aanvragen. Voor het aanvragen van uw pensioen heeft u wel DigiD nodig die werkt met extra controle via sms.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u helaas geen DigiD aanvragen.

Natuurlijk kunt u uw pensioen ook telefonisch aanvragen bij onze klantenservice. Wij sturen u dan het aanvraagformulier met een voorlopige opgave per post toe. Als u ons voorstel accepteert, stuurt u het aanvraagformulier ingevuld naar ons terug.

U kunt uw pensioen dan niet online aanvragen. Wij sturen u ongeveer vijf maanden voor uw AOW-leeftijd een pensioenvoorstel en een aanvraagformulier voor uw pensioen.

U kunt geen pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt. Uw pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van uw aanvraag.

Vanaf het moment dat u met leeftijdsontslag gaat tot uw 65ste, ontvangt u UGM. Wij krijgen hierover bericht van Defensie en sturen u een aanvraagformulier voor de uitbetaling van uw UGM.

Ongeveer zes maanden voor uw 65ste verjaardag, sturen wij u een pensioenvoorstel en een aanvraagformulier voor uw ouderdomspensioen.