Pensioen berekenen of aanvragen

Zes maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een aanvraagformulier van ons. Hiermee kunt u uw pensioen aanvragen.

Bereken of u eerder met pensioen kunt

Bereken zelf eenvoudig uw pensioen in MijnABP. U ziet direct de gevolgen van de keuzes die u maakt. Bijvoorbeeld wat het betekent als u eerder met pensioen gaat.

U kunt uw keuzes zo vaak als u wilt aanpassen. Uw aanvraag wordt pas definitief als u in de laatste stap op de knop 'definitief accepteren' klikt. Direct online aanvragen? Dat is alleen mogelijk als u binnen zes maanden met pensioen mag.

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. Als ABP loonheffingskorting voor u toepast, blijft er dus meer pensioenuitkering voor u over. Deze korting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

Vanaf uw AOW-leeftijd passen wij niet meer automatisch de loonheffingskorting toe.

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer hulp bij uw keuze

U vraagt uw pensioen aan in MijnABP. U doorloopt stap voor stap alle keuzes die u heeft en ziet in uw pensioenplan direct wat dit financieel voor u betekent. Daarna kunt u uw pensioen direct aanvragen. Voor het aanvragen van uw pensioen heeft u wel DigiD nodig die werkt met extra controle via sms.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u helaas geen DigiD aanvragen.

Natuurlijk kunt u uw pensioen ook telefonisch aanvragen bij onze klantenservice. Wij sturen u dan het aanvraagformulier met een voorlopige opgave per post toe. Als u ons voorstel accepteert, stuurt u het aanvraagformulier ingevuld naar ons terug.

U kunt uw pensioen dan niet online aanvragen. Wij sturen u ongeveer vijf maanden voor uw AOW-leeftijd een pensioenvoorstel en een aanvraagformulier voor uw pensioen.

U kunt geen pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt. Uw pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van uw aanvraag.

Vanaf het moment dat u met leeftijdsontslag gaat tot uw 65ste, ontvangt u UGM. Wij krijgen hierover bericht van Defensie en sturen u een aanvraagformulier voor de uitbetaling van uw UGM.

Ongeveer zes maanden voor uw 65ste verjaardag, sturen wij u een pensioenvoorstel en een aanvraagformulier voor uw ouderdomspensioen.