Uw pensioen aanvragen

In MijnABP vraagt u makkelijk uw pensioen aan. U kunt online aanvragen als u binnen 9 maanden met pensioen wil gaan. Daar ziet u meteen wat u gaat ontvangen.

In MijnABP doorloopt u stap voor stap alle keuzes die u heeft. U ziet vervolgens direct wat dit doet met uw pensioenbedragen. U kunt uw keuzes zo vaak aanpassen als u wilt. 

Heeft u alles naar wens ingevuld in MijnABP? Klik dan op de knop ‘Definitief accepteren’. Uw aanvraag is dan definitief. Uw gekozen pensioenvoorstel vindt u bij ‘Uw berichten’. Binnen 4 weken krijgt u van ons een bevestiging per e-mail of per brief.

  • Voor MijnABP heeft u DigiD nodig met de juiste instellingen. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen van DigiD activeert. Hoe? Bekijk de pagina met DigiD uitleg.
  • Rekeningnummer waarop we uw pensioen mogen overmaken.
  • Toestemming van uw partner als u het nabestaandenpensioen wil verlagen. Daarvoor moet uw partner ook inloggen met DigiD met de juiste instellingen.
  • Kijk na of wij uw juiste e-mailadres hebben (niet uw werk e-mailadres!). Dan kunnen we u goed op de hoogte houden van uw pensioenaanvraag.
  • Als u een partner heeft, is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt in MijnABP. Bijvoorbeeld voor uw nabestaandenpensioen.  Doe dit dan voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Aanmelden hoeft niet als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

ABP kan loonheffingskorting toepassen op uw pensioen. Of dit voor u handig is, is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur. Lees meer over loonheffing en loonheffingskorting bij ABP.

Heeft u of uw partner, in dezelfde periode dat u bij ABP pensioen opbouwde, ook bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd? Of bent u tijdens uw pensioenopbouw bij ABP niet verzekerd geweest voor de AOW? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvulling op uw ABP-pensioen.

Lees meer over aanvullingen op uw pensioen.
ABP koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 503,24  en als u heeft ingestemd met de afkoop. U ontvangt de afkoop van uw pensioen dan in 1 keer. Wij betalen uit in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Uitstel afkoop klein pensioen

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Wanneer u met afkoop heeft ingestemd, krijgt u standaard in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt het afkoopbedrag. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij uitstel wordt uw pensioenbedrag hoger. De afkoop wordt dan ook hoger  .

Misschien heeft u recht op aanvullingen. Is uw pensioen plus de aanvullingen hoger dan de afkoopgrens? Dan mag ABP uw pensioen niet meer afkopen. En betalen wij het pensioen elke maand aan u uit

Als u pensioen afkoopt, moet u belasting betalen over het brutobedrag. De Belastingdienst kan u hier informatie over geven. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u de afkoop wilt uitstellen.

Afkoop voor militairen

Militairen die geboren zijn na 1-1-1955 krijgen de afkoop op AOW-leeftijd. Dat is de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook militairen kunnen pensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na AOW-leeftijd.

U bent militair

Vanaf het moment dat u met leeftijdsontslag gaat tot uw 65ste, ontvangt u UGM. Wij krijgen hierover bericht van Defensie en sturen u een aanvraagformulier voor de uitbetaling van uw UGM. Ongeveer zes maanden voor uw 65ste verjaardag sturen wij u een pensioenvoorstel en een aanvraagformulier voor uw ouderdomspensioen.

U woont in buitenland

Bekijk de zaken om rekening mee te houden als u met pensioen gaat in het buitenland.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen inloggen met eIDAS. Lukt dat niet, bel ons dan.

Telefonisch aanvragen

U kunt uw pensioen ook telefonisch aanvragen bij onze klantenservice. Wij zetten dan een voorlopige opgave voor u klaar in MijnABP. Accepteert u ons voorstel? Activeer dan de juiste instellingen van uw DigiD en klik op ‘Definitief accepteren’.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Bel dan onze klantenservice. Wij helpen u graag.
Hulp nodig?