• Contact

Uitkering Gewezen Militairen

Als u met leeftijdsontslag gaat, krijgt u een uitkering op grond van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM). We betalen deze uitkering aan u namens het Ministerie van Defensie.

Vanaf 2022 noemen wij deze UGM-uitkering op uw jaaropgave ‘RVU-uitkering’. De afkorting RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.

Hoe hoog is uw UGM-uitkering?

Uw UGM-uitkering is tijdens de volledige uitkeringsperiode 73% van de ‘uitkeringsgrondslag’.
De uitkeringsgrondslag is gebaseerd op uw laatste salaris als actief militair, inclusief:

  • vakantietoelage
  • eindejaarsuitkering
  • vergoeding voor extra beslaglegging (VEB)
  • toelagen (volgens artikel 23a inkomstenbesluit militairen) uit de actieve dienst die Defensie meeneemt in de pensioengrondslag, (bijvoorbeeld de artsen- en de vliegtoelage)

Werkte u parttime in de 15 jaar vóór uw ontslag? Dan houden we daar rekening mee bij het vaststellen van de uitkeringsgrondslag.

Wanneer stopt de UGM-uitkering?

De uitkering stopt als:

  • u als actief militair terugkeert naar Defensie
  • u ouderdomspensioen krijgt
  • u overlijdt

Zolang u een UGM-uitkering krijgt, bouwt u ouderdomspensioen op. Dit is 50% van de UGM-pensioen-grondslag. Het is mogelijk om uw pensioenopbouw zelf aan te vullen. U ziet gelijk hoeveel dit kost en wat het oplevert.

Na uw leeftijdsontslag kunt u zich niet meer verzekeren bij Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Dit betekent dat u zelf een zorgverzekering moet afsluiten in het land waar u woont.

Ziektekosten in het buitenland

In sommige landen kunt u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Is dat niet zo, sluit dan een verzekering af in het land waar u woont.

Kijk voor meer informatie op de site van het CAK.

Overlijdt u terwijl u een UGM-uitkering krijgt? Dan stopt uw uitkering de dag na uw overlijden. Uw nabestaanden hebben mogelijk recht op een eenmalige overlijdensuitkering. Deze uitkering is 3 keer de hoogte van de uitkeringsgrondslag. Uw nabestaanden betalen belasting over een deel van deze uitkering.

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u met een aantal zaken rekening houden.

Lees waaraan u moet denken

Stuur ons een e-mail of bekijk hier de veelgestelde vragen.