Factoren die de dekkingsgraad beïnvloeden

De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Hoe zit dit precies?

De dekkingsgraad is verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De dekkingsgraad verandert wanneer het vermogen en/of de verplichtingen veranderen.

De dekkingsgraad stijgt als

 • het vermogen groeit
 • de verplichtingen afnemen

De dekkingsgraad daalt als

 • het vermogen afneemt
 • de verplichtingen toenemen

Het vermogen wordt beïnvloed door:

 • rendement
 • premie

De verplichtingen worden beïnvloed door:

 • rente
 • levensverwachting
 • verhogen/verlagen van de pensioenen

Het rendement op onze beleggingen bepaalt of ons vermogen groeit of afneemt:

 • Positief rendement zorgt voor groei van het vermogen.
 • Negatief rendement zorgt voor afname van het vermogen.

Hoe hoger het rendement, hoe meer het vermogen groeit.

Meer over het rendement op onze beleggingen

De hoogte van de premie heeft een lichte invloed op het vermogen. Jaarlijks stelt ABP de premie vast. Uitgangspunt is dat de premie kostendekkend is.

Soms is de premie iets lager, bijvoorbeeld door afspraken met de sociale partners. Soms de is de premie iets hoger, als de premie bijvoorbeeld moet bijdragen aan het herstel van de financiële situatie.

 • Is de premie lager, dan is er een lichte negatieve invloed op het vermogen.
 • Is de premie hoger, dan is er een lichte positieve invloed op het vermogen.

Meer over de premie

Hoe lager de rente, hoe hoger de verplichtingen.

Meer over verplichtingen en rente

Hoe hoger de levensverwachting, hoe hoger de verplichtingen.

Iedere twee jaar wordt de levensverwachting bijgesteld.

 • Een stijging van de levensverwachting zorgt voor een stijging van de verplichtingen.
 • Een daling van de levensverwachting zorgt voor een daling van de verplichtingen.

Meer over levensverwachting

De hoogte van de pensioenen bepaalt voor een belangrijk deel hoe hoog de verplichtingen zijn.

 • Als we de pensioenen verhogen (indexatie), stijgen de verplichtingen.
 • Als we de pensioenen verlagen, dalen de verplichtingen.

Meer over indexatie

In het dashboard financiële situatie ziet u de laatste kwartaalcijfers. Alle beschreven factoren die de dekkingsgraad beïnvloeden, vindt u terug op het dashboard.

U kunt precies zien wat de invloed van deze factoren was op de dekkingsgraad van het laatste kwartaal.

Bekijk het dashboard financiële situatie

Hulp nodig?