Copyright © Philip Driessen Fotografie, www.philipdriessen.com, all rights reserved

Beleggingsresultaten

Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 6% op jaarbasis. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de rente zal stijgen. Als dat gebeurt, zal het leiden tot relatief lagere rendementen op beleggingen. In een dergelijk scenario zal het gemiddelde rendement van ABP de komende jaren rond 4,5% liggen. We streven ernaar om dit rendement op een duurzame en verantwoorde wijze te behalen.

 

ABP is ervan overtuigd dat we duurzaam en verantwoord kunnen beleggen zonder dat dit ten koste gaat van rendement en risico. Anders gezegd: we verwachten minstens hetzelfde rendement te behalen als wanneer we niet duurzaam en verantwoord zouden beleggen. Op ons verzoek heeft hoogleraar Kees Koedijk (Universiteit van Tilburg) in 2019 opnieuw onderzocht wat de academische literatuur hierover zegt. Net als in zijn eerder onderzoek concludeert Koedijk dat uit het overgrote deel van de studies een neutraal of positief effect op het rendement en risico van een beleggingsportefeuille blijkt. Het onderzoek van hoogleraar Koedijk – waarvoor meer dan 2.000 wetenschappelijke publicaties zijn bestudeerd – is hier te lezen. 

Eind 2022 droeg 18,1% van het pensioenvermogen van ABP meetbaar bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. ABP wil dat in 2025 20% van haar vermogen meetbaar bijdraagt aan deze doelen. ABP gebruikt de doelen ook als leidraad voor haar beleggingsbeleid. Mede dankzij deze werkwijze benoemde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) ABP in 2022 voor het vijfde jaar op rij tot duurzaamste pensioenfonds van Nederland. 

Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 460 miljard (per 31 december 2022). Daarvan is ongeveer 44% belegd in Europa, 40% in de Verenigde Staten, en het overige in de rest van de wereld.

Vanaf pagina 56 van het jaarverslag leest u welke resultaten wij in 2022 hebben behaald en wat onze doelstellingen zijn voor de toekomst.

JaarRendement
2022-17,6%
202111,1%
20206,6%
201916,8%
2018-2,3%
20177,6%
20169,5%
20152,7%
201414,5%
20136,2%
201213,7%
20113,3%
201013,5%
200920,2%
2008-20,2%

*Dit percentage is aangepast naar aanleiding van het vaststellen van en conform de definitieve jaarrekening over 2021.

Rendement per kwartaal in 2023

KwartaalRendement
Eerste kwartaal2,33%

Rendement per kwartaal in 2022

KwartaalRendement
Eerste kwartaal-3,9%
Tweede kwartaal-8,4%
Derde kwartaal-5,3%
Vierde kwartaal-1.8%

Bekijk het rendement per beleggingscategorie.

Rendement per kwartaal in 2021

KwartaalRendement
Eerste kwartaal1,0%
Tweede kwartaal4,6%
Derde kwartaal1,1%
Vierde kwartaal4,1%

Rendement per kwartaal in 2020

KwartaalRendement
Eerste kwartaal-9,8%
Tweede kwartaal7,4%
Derde kwartaal2,8%
Vierde kwartaal7,0%

 

Rendement per kwartaal in 2019

KwartaalRendement
Eerste kwartaal8,2%
Tweede kwartaal2,5%
Derde kwartaal3,8%
Vierde kwartaal1,5%

Het rendement op onze beleggingen heeft effect op onze financiële situatie.

Hoe werkt dat?