Wat is de hoogte van het nabestaandenpensioen?

Wanneer verandert het bedrag van het nabestaandenpensioen voor u als (ex-)partner?

U krijgt een nabestaandenpensioen voor de rest van uw leven. Via een brief hebben we u geïnformeerd welk bedrag u per maand krijgt van ABP. Het kan zijn dat hier andere bedragen bijkomen, zoals een overige uitkering of aanvulling. Of dat er bedragen vanaf gaan, zoals loonheffing of bijdrage Zorgverzekeringswet. Ook dit staat in onze brief.
De hoogte van het bedrag kan wel nog veranderen als uw recht en/of de hoogte van de AOW of Anw verandert. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele aanvullingen, compensaties of verminderingen.

Bijvoorbeeld:

  • als u opnieuw trouwt, een partnerschap registreert, of gaat samenwonen en een nieuwe partner aanmeldt bij ABP; 
  • als u samenwoont volgens de SVB;  
  • als u een Anw-uitkering ontvangt en gaat samenwonen voordat u de AOW-leeftijd bereikt;
  • op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt;
  • als de regelingen van de Belastingdienst wijzigen.

 

Wij krijgen de wijzigingen van de gemeente, SVB en Belastingdienst automatisch door. U hoeft dit niet door te geven, u krijgt hierover bericht van ons.

Wanneer verandert het bedrag van het nabestaandenpensioen voor u als kind?

Als u 25 jaar wordt dan stopt het nabestaandenpensioen voor kinderen. Als het nabestaandenpensioen is ingegaan vóór 1 januari 2018 stopt het nabestaandenpensioen op 21 jaar. 

 

Het bedrag van het nabestaandenpensioen kan veranderen:

  • als u 18 jaar wordt of uw jongste broertje/zusje 18 jaar wordt;  
  • als een mogelijke SVB-aanvulling stopt;
  • als u geen verzorger meer heeft.

 

Wij krijgen de wijzigingen van de SVB en Belastingdienst automatisch door. U hoeft dit niet door te geven, u krijgt hierover bericht van ons. 

Let op: u moet ons wel doorgeven als uw verzorger wegvalt als hij/zij niet uw ouder is maar bijvoorbeeld een voogd. Dit krijgen wij niet automatisch door.