Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan moet u een aantal zaken regelen.

U betaalt zowel in het land waar u woont als in Nederland loonbelasting over uw pensioen. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt over welk land belasting mag heffen. Vraag bij de Nederlandse Belastingdienst een vrijstelling aan van inhouding loonbelasting. Hiermee voorkomt u dat u zowel in het land waar u woont als in Nederland loonbelasting betaalt. Voor deze vrijstellingsaanvraag heeft u onder meer het loonbelastingnummer van ABP nodig. Dit is: 22 70 857 L 09. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Krijgt u geen AOW of Anw? Dan sturen wij u ieder jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn'. U krijgt dit formulier, omdat we van buitenlandse gemeenten geen bericht krijgen als iemand is overleden. 

Laat dit formulier officieel ondertekenen of bestempelen door een 'bevoegde autoriteit'. Dit zijn de Nederlandse ambassade, het consulaat, de gemeente waar u woont, een rechter of een notaris. Anders is uw formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ niet geldig. 

Kijk voor ons adres op de pagina Schrijf ons. Of gebruik de antwoordenvelop die u bij deze brief krijgt.

Bekijk dan de pagina met zaken om rekening mee te houden als u met pensioen gaat in het buitenland.
Hulp nodig?