• Contact

Betaalspecificatie en jaaropgave

Jaaropgave voor belastingaangifte

Kreeg u afgelopen jaar al pensioen van ons? Dan krijgt u in januari ook een jaaropgave. Gebruik deze voor uw belastingaangifte. 

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar kreeg. En hoeveel wij inhielden aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen (bijvoorbeeld salaris of pensioen). Meer informatie over de loonheffing vindt u op de site van de Belastingdienst.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting

Naast de inhoudingen ziet u ook of ABP loonheffingskorting toepast of niet. Loonheffingskorting is de korting die u krijgt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen over. Loonheffingskorting mag u maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Lees meer over loonheffing en loonheffingskorting

Sommige gemeenten vragen om een betaalspecificatie van maximaal 1 maand oud. Vanuit juridisch oogpunt kan een gemeente u niet verplichten deze termijn aan te houden. De gemeente moet uw betaalspecificatie accepteren wanneer deze wordt begeleid met een actueel bankafschrift.

Betaalspecificatie

Rond 20 januari krijgt u een betaalspecificatie. Hierop staat het bedrag dat u in die maand krijgt. U krijgt weer een nieuwe betaalspecificatie als uw pensioenbedrag verandert. 

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u elke maand krijgt en hoeveel wij inhouden aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt in uw bruto- of netto-uitkering. En elk jaar in januari.

Veranderingen 2024

Mogelijk verandert uw nettobedrag in 2024. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2024 5,32% van uw brutojaarinkomen. In 2023 was dat 5,43%. En het maximumbedrag waarover u in 2024 de bijdrage Zvw betaalt, is € 71.628. Dit was in 2023 € 66.956.

Lees hier alle wijzigingen per 1 januari 2024.

In de betaalspecificatie staat niet wat uw partner aan nabestaandenpensioen krijgt als u komt te overlijden. Later dit jaar sturen wij u een pensioenoverzicht voor gepensioneerden waarop u onder meer het nabestaandenpensioen voor uw partner terugziet. Dit pensioenoverzicht krijgt u ieder jaar.