De wijzigingen van de

Belastingdienst 2024

De Belastingdienst voert vanaf 1 januari 2024 wijzigingen door die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Loonheffing

Er gelden vanaf 1 januari 2024 nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioenbedrag of -uitkering. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Belastingtarieven

Voor en ná AOW-leeftijd gelden er andere belastingtarieven. Uw belastingtarief is hoger als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, dan als u de AOW-leeftijd wel heeft bereikt. 

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt?

Voor u gelden er 2 belastingtarieven, afhankelijk van uw inkomen.

  • Voor uw inkomen tot en met € 75.518 betaalt u het basistarief van 36,97%.
  • Is uw inkomen hoger, dan betaalt u over het deel boven € 75.518  het toptarief van 49,50%.

Heeft u de AOW-leeftijd vóór 2024 bereikt of bereikt u in 2024 de AOW-leeftijd?

Voor u gelden er 3 belastingtarieven, afhankelijk van uw inkomen.

  • Voor uw inkomen tot en met € 38.098* betaalt u 19,07% belasting.
  • Over uw inkomen van € 38.098 tot en met € 75.518 betaalt u 36,97% belasting.
  • Is uw inkomen hoger dan € 38.098* maar lager dan € 75.518? Dan betaalt u 19,07% belasting over uw inkomen tot en met € 38.098*. En 36,97% belasting over het deel van € 38.098 tot en met € 75.518.
  • Is uw inkomen hoger, dan betaalt u over het deel vanaf € 75.518 het toptarief van 49,50%.

De getallen zoals hierboven vermeld komen overeen met de website van de Belastingdienst.

In de tabel ziet u de verschillen tussen de belastingtarieven in 2023 en 2024:

 Over een inkomen tot en met € 38.098*Over inkomen van € 38.098* tot en met € 75.518Over inkomen vanaf € 75.518
2023
19,03%
36,93%
49,50%
202419,07%36,97%49,50%

* Als u vóór 1 januari 1946 bent geboren, dan is dit bedrag € 40.021.

Bron: www.belastingdienst.nl

Bijdrage Zvw

  • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald naar 5,32%. In 2023 was dit 5,43%.
  • Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 71.628. In 2023 was dit € 66.956. De inhouding wijzigt dus ook als uw brutopensioen of -uitkering niet wijzigt.

Woont of werkt u in het buitenland?

Dan gelden voor u andere regels.

  • Heeft u vragen over de loonheffing of belastingschijven, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (afdeling buitenland in Heerlen of via de Belastingtelefoon: 0800 0543; vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
  • Heeft u vragen over uw bijdrage Zvw, dan vindt u meer informatie op hetcak.nl/regelingen.

Meer weten?

Bekijk onze laatste nieuwsberichten.