• Contact

Te veel ontvangen pensioen terugbetalen. Hoe werkt dat?

Verandert uw persoonlijke situatie? Dat kan gevolgen hebben voor uw pensioen.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:

  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • uw (ex-)werkgever of uitkeringsinstantie
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Door deze aangepaste gegevens kan het zijn dat u te veel pensioen kreeg. Als dit het geval is, krijgt u een brief waarin wij uitleggen wat in uw pensioen veranderde. Wij regelen de terugbetaling zelf door bedragen op uw pensioen in te houden, tot wij het te veel betaalde bedrag helemaal hebben verrekend.

Als u een langere tijd te veel pensioen kreeg, nemen wij contact met u op. Wij sturen u dan een brief waarin staat in welke maand wij uw pensioen verlagen. 


U betaalt het te veel ontvangen bedrag terug aan ABP
Voortaan kijken wij maximaal 9 betaalmaanden terug, waarover u het te veel ontvangen bedrag terugbetaalt. Dit was eerst maximaal 5 jaar. Hierdoor zijn de financiële gevolgen voor u minder groot. En kunt u beter volgen wat het verband is tussen de verandering in uw persoonlijke situatie en het te veel ontvangen pensioen dat u terugbetaalt.

Wanneer gaat de periode van 9 betaalmaanden in?
De 9 betaalmaanden gaan in op het moment dat ABP uw gegevens aanpast. We rekenen namelijk 9 betaalmaanden terug vanaf de maand die vooraf gaat aan de maand waarin u het eerste aangepaste pensioen krijgt. Dus niet op het moment dat u van ons bericht krijgt over de aanpassing.

U krijgt meer voorbereidingstijd
U start na 3 maanden met terugbetalen. Zo kunt u zich financieel voorbereiden en eventueel een andere betalingsregeling afspreken met ABP. Wij verrekenen het bedrag dat u moet terugbetalen met het pensioen dat u van ons ontvangt. Dat doen we in termijnen.

Een voorbeeld
Stel: Op 14 september 2020 kreeg ABP een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uit dit bericht blijkt dat het pensioen van mevrouw Pieters vanaf 9 december 2019 veranderd had moeten worden naar €2.000 per maand (was € 2.240). In totaal heeft zij € 2.160 euro te veel pensioen van ABP gekregen.

Vraag: moet mevrouw Pieters het te veel ontvangen bedrag van € 2.160 terugbetalen aan ABP?
Antwoord: Ja, gerekend vanaf de betaalmaand september 2020 zitten er 9 maanden (of minder) tussen de maand waarin het pensioen had moeten wijzigen en de betaalmaand waarin mevrouw Pieters voor het eerst een lager pensioen krijgt.


De telling ziet er dan als volgt uit: 

MaandBetaalmaand waarin u voor
het eerst minder pensioen krijgt
Te veel ontvangen
September 2020  
Augustus 20201e betaalmaand€240
Juli 20202e betaalmaand€240
Juni 20203e betaalmaand€240
Mei 20204e betaalmaand€240
April 20205e betaalmaand€240
Maart 20206e betaalmaand€240
Februari 20207e betaalmaand€240
Januari 20208e betaalmaand€240
December 20199e betaalmaand€240

In dit voorbeeld start u met het terugbetalen van deze € 2.160 euro in de maand december 2020.

  • Bent u een verplichting niet nagekomen die ABP wel onder uw aandacht heeft gebracht? En kreeg u daardoor ten onrechte (te veel) pensioen? Dan vraagt ABP het bedrag terug over maximaal vijf jaar. 
  • Heeft u iets gedaan of nagelaten waarbij het overduidelijk was dat ABP benadeeld werd? Dan vraagt ABP het ten onrechte ontvangen bedrag zonder beperking in tijd terug.

Dan vragen wij u altijd dit terug te betalen. Bijvoorbeeld bij:

  • een verkeerd rekeningnummer;
  • het dubbel overmaken van hetzelfde bedrag;
  • een nul te veel in het bedrag.