Pensioen in het buitenland

Krijgt u pensioen en woont u in het buitenland? Dan moet u een aantal zaken regelen.

Mogelijk betaalt u zowel in het land waarin u woont als in Nederland loonbelasting over uw pensioen. Nederland maakte met een aantal landen afspraken over welk land belasting mag heffen. 

Betaalt u in het land waarin u woont ook belasting over uw pensioen? Vraag dan bij de Nederlandse Belastingdienst ‘Vrijstelling van loonbelasting’ aan. Hiermee voorkomt u dat u in 2 landen loonbelasting betaalt. Voor deze vrijstellingsaanvraag heeft u onder andere het loonbelastingnummer van ABP nodig. Dit is: 22 70 857 L 09. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Krijgt u geen AOW of Anw? Dan sturen wij u ieder jaar het formulier 'Bewijs van in leven zijn'. U krijgt dit formulier, omdat we van buitenlandse gemeenten geen bericht krijgen als iemand overlijdt, trouwt of verhuist. 

Laat het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ invullen door de ambassade, het consulaat, de gemeente waar u woont, een rechter of een notaris. Het is belangrijk dat diegene dit formulier ook officieel ondertekent en er een stempel op zet. Anders is uw formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ niet geldig. Klik hier voor meer informatie. 

Kijk voor ons adres op de pagina Schrijf ons. Of stuur ons een e-mail.

Niet alle gegevens krijgen wij automatisch door. Deze moet u zelf doorgeven:

  • verhuizing of postadres doorgeven
  • nieuw rekeningnummer
  • trouwen of samenwonen
  • uit elkaar gaan

Bekijk dan de pagina met zaken om rekening mee te houden als u met pensioen gaat in het buitenland.