Nieuw Uniform Pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Heeft u het overzicht nog niet ontvangen? Dat kan. Door de grote hoeveelheid kunnen wij niet alles in een keer sturen. U ontvangt uw pensioenoverzicht dan later dit jaar.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht:

 • in uw pensioenopbouw tot 1 januari 2018;
 • in wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt;
 • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt;
 • in welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. 

U kunt ervoor kiezen om uw ABP-post digitaal te ontvangen. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam- en adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht. 

Uw pensioengegegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling. Bekijk wat u verder ziet op uw pensioenoverzicht:

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling.
  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, uw pensioengevend salaris. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Bekijk het pensioenreglement.
 • U bouwt geen pensioen op over.
  Dit bedrag heet franchise.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw.
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over het opbouwpercentage.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.
 • Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever.

Bent u militair?

Heeft u pensioen opgebouwd in de burgerregeling én in de defensieregeling van ABP? Voor iedere regeling ontvangt u een apart pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt?

En ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan ziet u dat terug op uw pensioenoverzicht. Hier vindt u meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd bij ons. Stel dat uw pensioenopbouw is beëindigd op 1 januari 2018, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Dit is het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf uw AOW-leeftijd zolang als u leeft. Blijft u in deze baan werken? Dan bouwt u ook vanaf januari 2018 pensioen bij ons op. In het overzicht ziet u het bedrag dat u vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt, als er niets in uw situatie verandert. Bekijk meer informatie over ouderdomspensioen.

Ontvangt u al een pensioenuitkering en bouwt u nog pensioen op? Dan ontvangt u twee pensioenoverzichten. Het pensioen van deze twee pensioenoverzichten bedraagt uw totale pensioen op uw AOW-leeftijd. 

Te bereiken pensioen

Uw te bereiken pensioen in het Pensioenoverzicht 2018 t.o.v. het te bereiken pensioen in het Pensioenoverzicht 2017 kan lager zijn. Dit als gevolg van het verhogen van de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar. Lees meer over de wijzigingen in 2018.

Ontvangt u een wachtgelduitkering?

Ontvangt u een wachtgelduitkering? Dan ziet u vanaf 2018 niet meer uw te bereiken pensioen op het UPO. Zolang u een ontslaguitkering ontvangt, blijft u gedeeltelijk (50%) pensioen opbouwen. Omdat wij niet weten hoelang u deze uitkering ontvangt, kunnen wij het te bereiken pensioen in uw situatie niet berekenen. 

Alleenstaandenpensioen

Staat er een bedrag aan alleenstaandenpensioen op uw pensioenoverzicht? Dit is een bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw pensioen. Deze aanvulling is in de genoemde pensioenbedragen opgenomen. Er zijn drie voorwaarden voor het ontvangen van alleenstaandenpensioen:

 1. Op uw pensioendatum heeft u geen partner;
 2. U moet bij ABP pensioen hebben opgebouwd vóór 1995; 
 3. U ontvangt een AOW voor ongehuwden van de Sociale Verzekeringsbank.

Krijgt u na uw pensioendatum een partner? Dan vervalt deze aanvullende pensioenuitkering.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw pensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Voorwaardelijk pensioen

Op uw overzicht staat het bedrag dat u aan voorwaardelijk pensioen van ons ontvangt. Meer informatie over uw voorwaardelijk pensioen.

ABP ExtraPensioen

Legt u geld in voor ABP ExtraPensioen? Dan ziet u in uw overzicht bij 'uw inleg', 'rendement' en 'totaal', welke bedragen u tot 1 januari 2018 heeft bereikt. Meer informatie over ABP ExtraPensioen.

Let op! Hebben u en uw ex-partner(s) ervoor gekozen uw pensioen te verdelen? In het bedrag dat u op het overzicht ziet, is nog geen rekening gehouden met de verdeling bij uw scheiding. 

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar ABP? Dan is dit in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht verwerkt. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u weten van welke uitvoerder wij specifiek het pensioen hebben overgenomen? Kijkt u dan op MijnABP.

Heeft u eerder een FVP-bijdrage ontvangen?

Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

Bijsparen voor een hoger ouderdomspensioen

Spaart u bij of heeft u bijgespaard voor een hoger ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen? Dan hebben we hier rekening mee gehouden in het opgebouwd en te bereiken pensioen dat u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht 2018.

Mogelijk extra pensioenopbouw voor politie

Werkt u bij de politie? Dan heeft u mogelijk recht op extra pensioen vanwege het vervallen van de AFUP-garantie. Als dit voor u geldt, ziet u dit in uw overzicht. In het 'Akkoord arbeidsvoorwaarden Politie 2015-2017' is afgesproken dat de financiering van deze extra pensioenopbouw vervroegd plaatsvindt. Hieronder ziet u het overzicht hiervan.

 1. volledig in 2018 voor degenen die vóór 1 februari 2018 62 jaar of ouder zijn. Het extra pensioen is dan geheel onvoorwaardelijk;
 2. in termijnen voor degenen die vóór 1 februari 2018 jonger dan 62 jaar zijn, namelijk:
 • 61 jaar: in 2 termijnen in 2018 en 2019;
 • 60 jaar: in 3 termijnen in 2018, 2019 en 2020;
 • 59 jaar: in 4 termijnen in 2018, 2019, 2020 en 2021;
 • 58 jaar of jonger: in 5 termijnen in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

De gehele of gefaseerde financiering van de extra pensioenopbouw heeft geen invloed op uw basis pensioenopbouw.

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

partner- en wezenpensioen
Als u overlijdt kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Bekijk meer informatie over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

Uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van uw ABP Nabestaandenpensioen? Dan is het deel van het ABP Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in het UPO ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt Bijzonder Nabestaandenpensioen (BNP) genoemd. Lees op deze pagina meer over het Bijzonder Nabestaandenpensioen.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op Bijzonder Nabestaandenpensioen? Dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt. Het BNP is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in uw UPO ziet.

Bent u na 1 januari 2018 gescheiden? 
Dan is hier in de getoonde bedragen nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw nabestaandenpensioen gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. Dit is het bijzonder nabestaandenpensioen. De uitkering voor een eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het Bijzonder Nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig nabestaandenpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Log in op MijnABP voor meer informatie. 

Kinderen

Als u overlijdt hebben uw eventuele kinderen recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. Lees meer over wezenpensioen.

Anw-compensatie

Omdat de Anw-compensatie vanaf 1 mei 2018 is vervallen, wordt deze niet meer op het UPO getoond. 

Komt u in aanmerking voor de uitzonderingsregel? Dan komt uw partner mogelijk nog in aanmerking voor de Anw-compensatie. U ontvangt hierover een bericht van ons, of heeft dit al ontvangen. Ook in die situatie wordt de Anw-compensatie niet meer op het UPO vermeld. Bekijk de voorwaarden en regels voor het ontvangen van de uitzonderingsregel. 

Heeft u diensttijd voor 1996?
Dan komt uw (ex-)partner mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen. Lees meer over deze aanvulling

Compensatie loonheffing

Over het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018 ontvangt u in bepaalde situaties geen compensatie loonheffing meer. Hierdoor kan het nabestaandenpensioen lager zijn dan vorig jaar. Dit is al verwerkt in het bedrag dat u ziet op het UPO en MijnABP. Lees meer over deze wijziging.

Voorwaardelijk pensioen partner

Voor het voorwaardelijk pensioen voor uw partner gelden dezelfde voorwaarden als voor uw voorwaardelijk pensioen.

Heeft u eerder een FVP-bijdrage ontvangen?

Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

Heeft u bijgespaard voor ABP PartnerPlusPensioen of ABP PartnerPlusPensioen Politie?

Tot 1 januari 2016 kon u sparen voor extra nabestaandenpensioen. Het bijgespaarde ABP PartnerPlusPensioen (Politie) is een aanvulling bij overlijden na 65 jaar. Op MijnABP vindt u het nabestaandenpensioen als u overlijdt op uw 65ste, 66ste of vanaf uw 67ste. In dit bedrag is het gespaarde ABP PartnerPlusPensioen (Politie) meegenomen.
Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u in de toekomst arbeidsongeschikt wordt, dan kan uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorgaan. Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel u krijgt tot uw AOW-leeftijd als u volledig arbeidsongeschikt wordt.

Het pensioen bij arbeidsongeschiktheid is een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Dit pensioen wordt onder meer berekend aan de hand van het WIA-dagloon. Aangezien ABP op voorhand niet over dit loon beschikt, is dit loon voor deze opgave ingeschat. Het vermelde pensioenbedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid is dus een indicatie. Bij de berekening is uitgegaan van het gegeven dat het dagloon op jaarbasis doorgaans enkele procenten lager is dan het pensioengevend inkomen op basis waarvan de jaarlijkse pensioenaangroei wordt berekend. Als u meer verdient dan het maximale dagloon dat het UWV jaarlijks vaststelt, dan is dit maximale dagloon ook onderdeel van uw berekening voor het AAOP. Dit maximale dagloon is genomen op de peildatum van het UPO is is een indicatie. Het daadwerkelijk geldende maximale dagloon wordt bij ingangsdatum WIA vastgesteld door het UWV. 

Staat er op uw overzicht dat u mogelijk in aanmerking komt voor een Arbeidsongeschiktheidspensioen? En dat wij niet kunnen laten zien wat de regeling in uw specifieke situatie betekent? Dan komt dat doordat u al één of meerdere uitkeringen ontvangt. Of al met deeltijd pensioen bent.

Risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Indexatie

Welvaartsvast
ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen (indexatie). Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Uw pensioen is per 1 januari 2018 niet verhoogd. Bekijk meer informatie over indexatie.
factor a
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte 2017. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.
Samenwonen Trouwen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Ook gebeurtenissen als trouwen, samenwonen of een verandering van baan hebben gevolgen voor uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw persoonlijke AOW-leeftijd. Dit pensioen wordt berekend door uw pensioenaanspraken opgebouwd op de verschillende pensioenrekenleeftijden (65 jaar en/of 67 jaar en/of 68 jaar) om te rekenen naar uw pensioen op uw persoonlijke AOW-leeftijd. Voor deze omrekening wordt gebruikt gemaakt van omrekenfactoren.

Deze omrekenfactoren kunnen elk jaar op 1 januari wijzigen. Daardoor kan uw pensioenuitkering op uw persoonlijke AOW-leeftijd hoger of lager uitvallen dan het jaar ervoor. Deze omrekenfactoren voor het nieuwe jaar zijn elk jaar vanaf eind november beschikbaar. In MijnABP rekent u met actuele getallen, dus met de omrekenfactoren die op dat moment gelden.

Vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Bel gerust onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur. Neem contact met ons op.