Werkloos

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen. Uw werkgever geeft het einde van uw dienstverband door aan ABP.

Door het verliezen van uw baan verandert uw financiële situatie. U kunt hierdoor mogelijk onder het sociaal minimum terechtkomen.

Als u een WW-uitkering krijgt, bouwt u nog maar 50% pensioen op. U kunt uw pensioenopbouw aanvullen. Tot maximaal 100% van wat u eerder opbouwde.

Werkloosheid heeft gevolgen voor:

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, staat in het pensioenoverzicht dat u 3 maanden na datum einde deelname ontvangt. 

Blijft u werkloos en houdt u recht op uw WW-uitkering? Dan stopt uw pensioenopbouw zodra u AOW ontvangt.

Wilt u uw pensioenopbouw aanvullen tijdens uw WW-uitkering? U regelt dit binnen 9 maanden na uw ontslag. Bereken zelf wat het kost en wat het oplevert.

Dan bouwt u nog voor 50% op van wat u daarvoor aan pensioen opbouwde. U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor 25% of 50%.

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U ontvangt 3 maanden na uw ontslagdatum een pensioenoverzicht einde deelneming. U kunt uw pensioenopbouw voortzetten voor 25, 50, 75 of 100%.