Werkloos

 

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen. Uw werkgever geeft het einde van uw dienstverband door aan ABP.

Uw financiële situatie verandert als u werkloos bent. Uw inkomen kan hierdoor lager worden dan het sociaal minimum.

 

Werkloosheid heeft ook gevolgen voor uw ABP OuderdomsPensioen en ABP NabestaandenPensioen. U bouwt minder pensioen op, ook voor uw nabestaanden. De hoogte is afhankelijk van de situatie op het moment dat u overlijdt. 

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, staat in het pensioenoverzicht dat u 3 maanden na datum einde deelname ontvangt.

Ontvangt u een WW-, wachtgeld-, of UGM-uitkering?

Dan bouwt u nog voor 50% op van wat u daarvoor aan pensioen opbouwde. U kunt uw pensioenopbouw zelf aanvullen tot 75% of 100%. 

Ontvangt u geen uitkering? 

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U ontvangt 3 maanden na uw ontslagdatum een pensioenoverzicht einde deelneming. U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor 25, 50, 75 of 100%. 

Wilt u zelf uw pensioenopbouw aanvullen? U regelt dit binnen 9 maanden na uw ontslag. 

Nabestaandenpensioen verhogen

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen. U ruilt hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen in. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. 

In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming' vindt u meer informatie over dit ruilen. Geef uw keuze door via MijnABP. Geef uw keuze dan door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent. Kunt u niet inloggen? Vul het formulier 'verhogen nabestaandenpensioen' in en stuur het naar ons op. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina.

Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen. Lees meer over nabestaandenpensioen.

 

Werkloosheid heeft gevolgen voor:

  • ABP KeuzePensioen en ABP OuderdomsPensioen :
    U bouwt minder pensioen op.
  • ABP NabestaandenPensioen :
    U bouwt minder pensioen op, waardoor het nabestaandenpensioen lager uitvalt. De hoogte is afhankelijk van de situatie op het moment dat u overlijdt.

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen. U ruilt hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen in. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. 

Wilt u uw nabestaanenpensioen verhogen? Geef uw keuze dan door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent. Kunt u niet inloggen? Vul het formulier 'verhogen nabestaandenpensioen' in en stuur het naar ons op. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina. Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen. Meer over nabestaandenpensioen.

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, staat in het pensioenoverzicht dat u 3 maanden na datum einde deelname ontvangt. 

Blijft u werkloos en houdt u recht op uw WW-uitkering? Dan stopt uw pensioenopbouw zodra u AOW ontvangt.

Wilt u uw pensioenopbouw aanvullen tijdens uw WW-uitkering? U regelt dit binnen 9 maanden na uw ontslag. Bereken zelf wat het kost en wat het oplevert.

Dan bouwt u nog voor 50% op van wat u daarvoor aan pensioen opbouwde. U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor 25% of 50%.

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U ontvangt 3 maanden na uw ontslagdatum een pensioenoverzicht einde deelneming. U kunt uw pensioenopbouw voortzetten voor 25, 50, 75 of 100%.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!