Werkloos: hoe het werkt

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen. Uw werkgever geeft het einde van uw dienstverband door aan ABP. Uw financiële situatie verandert als u werkloos bent. Uw inkomen kan hierdoor lager worden dan het sociaal minimum.

Gevolgen voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

Werkloosheid heeft ook gevolgen voor uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U bouwt minder pensioen op, ook voor uw nabestaanden. De hoogte is afhankelijk van de situatie op het moment dat u overlijdt. 

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, staat in het pensioenoverzicht dat u 3 maanden na datum einde deelname ontvangt.

U krijgt een uitkering

Krijgt u een WW-, wachtgeld-, of UGM-uitkering? Dan bouwt u nog voor 50% op van wat u daarvoor aan pensioen opbouwde. U kunt uw pensioenopbouw zelf aanvullen tot 75% of 100%. 

U krijgt geen uitkering

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U ontvangt 3 maanden na uw ontslagdatum een pensioenoverzicht einde deelneming. U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor 25, 50, 75 of 100%. 

Wilt u zelf uw pensioenopbouw aanvullen? U regelt dit binnen 9 maanden na uw ontslag.  Dat doet u heel makkelijk met de rekentool. U ziet dan precies met hoeveel procent u uw pensioenopbouw kunt aanvullen en hoeveel dat elke maand kost. Ook ziet u hoeveel pensioen u daar straks voor krijgt. Vervolgens vraagt u heel makkelijk uw vrijwillige pensioenopbouw aan. 

Nabestaandenpensioen verhogen of verlagen

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen of verlagen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager als u het nabestaandenpensioen verhoogd of hoger als u het nabestaandenpensioen verlaagd. 

In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming' vindt u meer informatie over dit ruilen.  Geef uw keuze dan door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent. Kunt u niet inloggen? Vul het keuzeformulier nabestaandepensioen in en stuur het naar ons op. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina.

Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen. Lees op nabestaandenpensioen meer informatie.

Maakt u geen keuze? Dan verandert het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen niet.

 

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!

final-step-958daa2971

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!