• Contact

Factoren die de dekkingsgraad beïnvloeden

De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Hoe zit dit precies?

 

De dekkingsgraad is verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De dekkingsgraad verandert wanneer het vermogen en/of de verplichtingen veranderen.

De dekkingsgraad stijgt als

 • het vermogen groeit
 • de verplichtingen afnemen

De dekkingsgraad daalt als

 • het vermogen afneemt
 • de verplichtingen toenemen

Het vermogen wordt beïnvloed door:

 • rendement
 • premie
 • rente
 • uitkeringen

De verplichtingen worden beïnvloed door:

 • rente
 • levensverwachting
 • verhogen/verlagen van de pensioenen
 • uitkeringen

Het rendement op onze beleggingen bepaalt of ons vermogen groeit of afneemt:

 • Positief rendement zorgt voor groei van het vermogen.
 • Negatief rendement zorgt voor afname van het vermogen.

Hoe hoger het rendement, hoe meer het vermogen groeit.

Meer over het rendement op onze beleggingen

De premie heeft een lichte invloed op de dekkingsgraad. Voor de nieuwe pensioenopbouw in een jaar (waar de premie voor gevraagd wordt) kan ook een dekkingsgraad worden bepaald, de zogenoemde premiedekkingsgraad. De premiedekkingsgraad is de premie gedeeld door de waarde van de nieuwe opbouw als het aan de verplichtingen wordt toegevoegd. Als de premiedekkingsgraad hoger is dan de dekkingsgraad, zal de dekkingsgraad licht stijgen. Als de premiedekkingsgraad lager is dan de dekkingsgraad, zal de dekkingsgraad licht dalen.

Meer over de premie

Als er een uitkering wordt gedaan dan nemen zowel het vermogen als de verplichtingen met deze uitkering af.

Hoe lager de rente, hoe hoger de verplichtingen. Een deel van de invloed van de rente op de verplichtingen wordt via het vermogen gecompenseerd. Een rentedaling leidt dan ook tot een kleine stijging van het vermogen.

Meer over verplichtingen en rente

Hoe hoger de levensverwachting, hoe hoger de verplichtingen.

Iedere twee jaar wordt de levensverwachting bijgesteld.

 • Een stijging van de levensverwachting zorgt voor een stijging van de verplichtingen.
 • Een daling van de levensverwachting zorgt voor een daling van de verplichtingen.

Meer over levensverwachting

De hoogte van de pensioenen bepaalt voor een belangrijk deel hoe hoog de verplichtingen zijn.

 • Als we de pensioenen verhogen (indexatie), stijgen de verplichtingen.
 • Als we de pensioenen verlagen, dalen de verplichtingen.

Meer over indexatie

In het dashboard financiële situatie ziet u de laatste maandcijfers. Alle beschreven factoren die de dekkingsgraad beïnvloeden, vindt u terug op het dashboard.

U kunt precies zien wat de invloed van deze factoren was op de dekkingsgraad van de laatste maand.

Bekijk het dashboard financiële situatie