Arbeidsongeschiktheidspensioen

Op deze pagina vindt u de meeste gestelde vragen over het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen en het antwoord daarop. Staat uw vraag niet op deze pagina? Neem dan contact met ons op via 045 579 60 70. Wij zijn op werkdagen van 08:00u tot 17:30u bereikbaar.

Bent u nog geen 2 jaar ziek maar wilt u zich alvast voorbereiden? Lees dan snel waar u op moet letten als u arbeidsongeschikt raakt.

Op deze pagina vindt u het stappenplan om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen.

U kunt van ABP een uitkering ontvangen bij Arbeidsongeschiktheid. U heeft hier recht op wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als u van UWV een WIA-uitkering ontvangt.
  • Én u op uw eerste ziektedag ABP-deelnemer bent of als uw WIA-uitkering verband houdt met uw dienstverband bij een bij ABP aangesloten werkgever.  Uw WIA-uitkering is dus gebaseerd op de tijd dat u pensioen opbouwde bij ABP. 

 

Let op; u kunt pas een aanvraag doen voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen als u van ons een brief hierover heeft ontvangen. Tot die tijd hoeft u niets te doen. 

Heeft u de brief ontvangen? Volg dan het stappenplan om het Arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen.

De hoogte van uw Arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere gebaseerd op het WIA-dagloon van UWV en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Het Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt niet betaald vanuit uw Ouderdomspensioen. Het gaat hier om een aanvulling waar u recht op heeft.

U heeft recht op een Arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u een WIA-uitkering ontvangt en u uw AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft. Vanaf uw AOW-leeftijd stopt uw Arbeidsongeschiktheidspensioen en kunt u uw Ouderdomspensioen aanvragen.

Ontvangt u van UWV een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u maximaal 10 jaar recht op Arbeidsongeschiktheidspensioen. U bent door UWV geïnformeerd als uw uitkering een WGA-vervolguitkering is of wordt.

Als uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval en/of erkende beroepsziekte, heeft u mogelijk recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat u straks meer pensioen krijgt. Is dit in uw situatie van toepassing? Neem dan contact met ons op. We informeren u dan over welke aanvullende informatie wij nodig hebben en hoe u dit het beste kunt aanleveren.

Als u een Arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, worden uw maandelijkse inkomsten mogelijk hoger. Dat kan gevolgen hebben voor uw zorg- en huurtoeslag of andere uitkeringen. Mogelijk gaat u ook meer belasting betalen. U kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst of uw uitkeringsinstantie. 

 

Het is niet verplicht om uw Arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Het is een recht dat u heeft. Als u eenmaal Arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, kunt u dit niet meer stopzetten. 

 

Het Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt niet betaald vanuit uw Ouderdomspensioen. Het gaat hier om een aanvulling waar u recht op heeft. 

Premievrije Pensioenopbouw

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen over het onderwerp Premievrije Pensioenopbouw.

Premievrije pensioenopbouw wil zeggen dat u pensioen opbouwt zonder dat u hier premie voor betaalt. Met premievrije pensioenopbouw blijft u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen. Het is gunstig voor u als de opbouw van uw pensioen wordt voorgezet. Daarmee worden uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen straks hoger.

U heeft recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als uw dienstverband wordt gewijzigd of beëindigd. Uw pensioenopbouw loopt door over het arbeidsongeschikte deel op basis van het inkomen dat u ontving voordat u ziek werd. Deze is altijd maximaal 50% van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, tenzij uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval of een erkende beroepsziekte.

Wilt u geen premievrije pensioenopbouw, dan kunt u dit aan ons doorgeven, zodra u daarover bericht van ons heeft ontvangen. U kunt de hoogte van uw pensioen zien op MijnABP. Ook vindt u daar uw diensttijdoverzicht. Hierin staan de periode(s) waarover u pensioen heeft opgebouwd. De periode(s) van premievrije pensioenopbouw is in dit overzicht verwerkt.

Om in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw moeten u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft recht op Arbeidsongeschiktheidspensioen en heeft dit ook aangevraagd;
  • Én u bent ontslagen of herplaatst in uw eigen of een andere functie waardoor u minimaal 35% inkomen verliest.

 

Wij informeren u als u recht heeft op premievrije pensioenopbouw.

Ondanks uw premievrije pensioenopbouw, bouwt u waarschijnlijk minder pensioen op dan eerst. U kunt mogelijk uw pensioenopbouw aanvullen. Bereken heel makkelijk wat het kost en wat het oplevert met de rekenmodule.

Let op: u moet dit wel binnen 9 maanden na uw ontslag aanvragen.

U heeft recht op premievrije pensioenopbouw tot uiterlijk uw AOW-leeftijd, tenzij UWV uw WIA-uitkering eerder beëindigt.

Ontvangt u van UWV een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u maximaal 10 jaar recht op premievrije pensioenopbouw. U bent door UWV geïnformeerd als uw uitkering een WGA-vervolguitkering is of wordt.

Mogelijk kunt u uw pensioenopbouw aanvullen. U berekent dat heel makkelijk zelf met de rekenmodule. Check dit wel binnen 9 maanden na uw ontslag.

Als uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval en/of erkende beroepsziekte, heeft u mogelijk recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat u straks meer pensioen krijgt. Is dit in uw situatie van toepassing? Neem dan contact met ons op. We informeren u dan over welke aanvullende informatie wij nodig hebben en hoe u dit het beste kunt aanleveren.

Ik kreeg een brief over verhoogde premievrije pensioenopbouw

In sommige situaties heeft u niet alleen recht op premievrije pensioenopbouw, maar ook op een verhoogde premievrije pensioenopbouw. U bouwt dan meer pensioen op. Als u van ons een brief heeft ontvangen hierover heeft u hier mogelijk recht op. Beantwoord hooguit 5 vragen en u weet wat u kunt doen.

Vragen over het arbeidsongeschikt zijn en uw werkgever

Hieronder vindt u het antwoord op vragen die betrekking hebben op uw werkgever. Wilt u bijvoorbeeld het Arbeidsongeschiktheidspensioen laten over maken naar uw werkgever? U leest hier hoe u dat kunt regelen.

U hoeft uw werkgever alleen te informeren als u een WIA-uitkering ontvangt en nog in dienst bent van uw werkgever. Als uw dienstverband beëindigd is, hoeft u uw ex-werkgever niet te infomeren.

Belangrijk: wilt u dat wij het arbeidsongeschiktheidspensioen overmaken aan uw werkgever? Vul dan samen met uw werkgever het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in en stuur dit naar ons op. U kunt dit niet via MijnABP regelen.

Vul dan samen met uw werkgever het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in en stuur dit naar ons op. U kunt dit niet via MijnABP regelen.

Overige vragen

Nee, u hoeft ons niet te informeren over wijzigingen in uw WIA-uitkering. Wij ontvangen informatie van UWV over uw WIA-uitkering. Uw WIA-uitkering heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van uw Arbeidsongeschiktheidspensioen. Als uw WIA-uitkering verandert, krijgen wij dat door van UWV. U hoeft daarom niets op te sturen. Wij beoordelen de wijzigingen van uw WIA-uitkering en u ontvangt van ons bericht wanneer uw arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigt. Als uw arbeidsongeschiktheidspensioen niet wijzigt ontvangt u daar geen bericht van.

ABP is verplicht een indicatie te geven over de verschillende situaties die kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Dat doen wij op MijnABP (onder Mijn Pensioenoverzicht) en via het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wij maken een inschatting op basis van volledige arbeidsongeschiktheid en uw pensioengevend jaarinkomen van de laatste jaren. 

 

Om het definitief te kunnen berekenen hebben wij gegevens van UWV nodig. Die krijgen wij pas als UWV doorgeeft dat u definitief arbeidsongeschiktheid wordt. Dat betekent dat wij niet meer dan een inschatting kunnen geven en die inschatting kan afwijken van uw definitieve bedrag. Aan deze indicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen en ABP NabestaandenPensioen. U kunt dit krijgen als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen en hoe hoog het bedrag is. In de checklist ziet u of u hier recht op heeft.